Hvorfor skal din bedrift ta inn lærlinger

Hvorfor bør bedrifter ta inn lærlinger?

Det er stor mangel på faglærte i Norge, det anslås at det vil mangle 90 000 fagarbeidere innen 2035. For at flere unge skal velge yrkesfaglig utdanning, må vi sikre dem lærlingplasser. Det kan din bedrift bidra med.

Her er 9 grunner til at du og din bedrift skal ta inn lærlinger:

 1. Lærlinger bringer ny kunnskap. De er unge og kommer rett fra skolebenken med masse ny kunnskap - som de ivrer etter å få utløp for, både praktisk og teoretisk. Ved å ha lærlinger vil du kontinuerlig få faglig fornyelse.
 2. Nye øyne. Når man kommer rett fra skolebenken så ser man på alt med nye øyne, og stiller gjerne spørsmål til hvorfor ting blir gjort slik de blir gjort. Kanskje finnes det en bedre måte å løse oppgavene på?

 3. Du sikrer rekruttering til egen bedrift og bransjen. Noe som er ekstremt viktig framover.
  Disse yrkene vil det være størst mangel av med utdannelse frem mot 2035:
  1. Faglærte (elektrikere, sveisere, mekanikere)
  2. Teknikere (kvalitetskontrollører, teknisk kyndige)
  3. Ingeniører (kjemi, elektronikk, mekanikk, sivilingeniører)
  4. Yrkessjåfører (lastebil, varelevering, bygg og anlegg, kollektiv transport)
  5. Kontoransatte (prosjektledere, advokater, forskere)
  6. IT-eksperter (cybersikkerhet, administratorer, teknisk støtte)
  7. Lærere
  8. Helsearbeidere (leger, sykepleiere)
  9. Selgere
  10. Industri (produksjon, maskinoperatører)
   (kilde: https://www.aftenposten.no/norge/i/VR3dpV/Her-er-jobbene-norske-bedrifter-sliter-med-a-fylle)

 4. Fornøyde lærlinger vil påvirke omdømmet ditt positivt.
  Lærlinger har ofte et nettverk og stor påvirkningskraft på jevnaldrende. Fornøyde lærlinger vil prate positivt om bedriften til andre, som på sikt vil påvirke omdømmet ditt, positivt.

 5. Andre medarbeidere kan få personlig- og faglig utvikling. Ved å gi medarbeidere mulighet til å prøve nye roller som faglig leder, instruktør eller fadder vil det by på nye utfordringer samt faglig og personlig utvikling. Personlig- og fagligutvikling er for mange medarbeidere en viktig faktor for at de ikke skifter arbeidsgiver.

 6. Du tar del i et viktig samfunnsansvar og fremstår som en seriøs bedrift. Om vi ikke tilbyr lærlingplasser nå så vil det få enorme konsekvenser for samfunnet i framtiden. Som nevnt vil det være stor mangel på faglærte i 2035. Det er et viktig samfunnsansvar hvor vi kan bidra. Mangelen på faglærte vil ikke bli mindre om vi ikke vi hjelper til med å utdanne fagarbeidere.

 7. Lærlinger gir det muligheten til å være med i offentlig anbud. Det blir mer og mer vanlig at det stilles krav om lærlinger i offentlige anbud.

 8. Bedrifter med lærlinger får støtte fra staten.
  Her finner du en oversikt over tilskuddene for lærebedrifter

 9. Du vil spare fremtidig tid og kostnader på rekruttering og opplæring. Ved å ta inn lærlinger rekrutterer du samtidig framtidige medarbeidere og utvikler selv det talentet du har behov for. Når lærlingtiden er over har du en dyktig medarbeider du kjenner godt, og som kjenner bedriften godt. Tidligere lærlinger vil være produktive fra dag én.