Vi tar inn i snitt nesten 250 lærlinger årlig, men kampen om plassene er likevel høy. Bruk derfor tid til å skrive en god søknad, hvor du får frem motivasjonen for hvorfor du søker jobb i Caverion. Les gjerne litt om oss på nettsidene før du kommer på intervju, og forbered noen gode spørsmål.

Lærlingordningen en meget viktig rekrutteringskanal for Caverion. Dersom du gjennomfører en god lærlingtid, er sannsynligheten stor for at du blir ansatt i Caverion etter bestått fagprøve.

Flere av våre beste fagfolk har gått i læra, og er i dag blant de som bidrar betydelig til selskapets verdiskaping. Mange sitter også som ledere og prosjektledere, men har ikke glemt sin tid som lærlinger. Hos oss er lærlingene en investering for fremtiden.

Hver dag forbedrer vi i Caverion måten folk jobber, lever, vokser og utforsker. Som medarbeider hos Caverion er du en del av noe som er større enn et prosjekt eller et serviceoppdrag – du er en del av å forbedre prestasjoner og trivsel. Hos Caverion kan du være stolt av det du viderefører som er til fordel for mennesker, selskaper og planeten.

Det som driver oss er å tilrettelegge for at mennesker kan være produktive og trives i smarte og bærekraftige bygg. Det er Building Performance.

Som et stort internasjonalt konsern har vi mange karrieremuligheter.

Det varierer fra hva slags fag du er lærling i, gå til siden "Lærlinglønn" for en oversikt over lærlinglønn

 • Du får lære og samarbeide med våre beste og mest erfarne fagarbeidere
 • Du sikrer deg et lærlingeprogram som vil gi deg faglig trygghet og kompetanse for fremtiden 
 • Du får gode utviklingsmuligheter, ordnede arbeidsforhold og en hel verden å vokse i 
 • Du blir en del av et selskap som har fokus på likestilling og mangfold, og bransjens høyeste andel kvinnelige fagarbeidere
 • Du får ca. 250 lærlingkolleger
 • Du får jobbe hos en av Norges største og mest kompetente tekniske entreprenører

Caverion vil være best i bransjen, og det kan vi kun oppnå med å ha de beste medarbeiderne.

Vi vektlegger karakterer og innsatsvilje som særdeles viktig.

Vi ser også på karakteren din i kroppsøving, da det er viktig med god fysisk helse fordi du må tåle å være fysisk aktiv store deler av arbeidsdagen.

I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring. Still spørsmål, vær nysgjerrig og vis interesse! Etter hvert deltar du i vanlige oppgaver på arbeidsplassen. Du har de samme rettigheter og plikter som andre medarbeidere hos oss.

Det varierer fra år til år mellom 50-150, men vi tar alltid inn så mange som mulig.

I Norge er vi 2300 medarbeidere fordelt på 45 steder. Vi er også en del av et stort europeisk konsern med over 11 000 medarbeidere i 10 land!

Vi trenger:

 • byggautomasjonsteknikere
 • sikkerhetsteknikere
 • elektrikere
 • rørleggere
 • ventilasjonsteknikere
 • kjøleteknikere
 • AV-teknikere

Og vi er alltid på jakt etter nysgjerrige og kompetente folk med yrkesfaglig bakgrunn.

Som lærling får du en variert hverdag, ettersom det er mye du skal igjennom i henhold til læreplanen. Du får tett oppfølging både av montører, lærlingansvarlig og fagansvarlig, og du vil også få en hyggelig jobbhverdag med gode kollegaer.

Arbeidsoppgavene er knyttet til de ulike tekniske fagområdene våre: Elektro, Rør, Varme, Ventilasjon, Kjøling, IKT, AV, Sikkerhet, Automasjon, Renrom, Blikkenslag, Gass, Sprinkler osv.

I tillegg har vi prosjektledere, avdelingssjefer og -ledere, samt støttefunksjoner som økonomi, juridisk, innkjøp, HR og HMSK, markedskommunikasjon og design.

Din første dag møter du opp på avdelingen du hører til hvor du har orientering sammen med de andre lærlingene. Du vil få hilse på din lærlingansvarlig, som har ansvaret for å følge deg opp gjennom lærlingtiden og passe på at du får den opplæringen du har krav på. Dere får generell informasjon om Caverion, tid til å bli kjent med hverandre, og en god gjennomgang av HMS-rutiner.

Etterpå får du utdelt en verktøykasse, proppfull med nødvendige verktøy. Erfarne Caverion-medarbeidere går gjennom verktøykassen sammen med dere, så vi er sikre på at dere vet hvordan alt skal brukes, og eventuelle farer ved ulike verktøy. Dere får også utdelt arbeidstøy og verneutstyr.

Vi tar inn lærlinger i fagene elektro, telecom, sikkerhet, automasjon, rør, blikkenslager, ventilasjon, AV, sveiser og industrirørlegger. De fleste av våre avdelinger kan tilby lærlingplass i alle fagene, men ikke alle.

Vi er veldig positive til at elever på yrkesfag har utplassering hos oss. Ta direkte kontakt med den avdelingen du ønsker utplassering hos.

Hvis du er åpen for lærlingplass andre steder enn hvor du søker, bare oppgi dette i søknaden din.

 
 
 

Lønn som lærling

Oversikt og informasjon om lærlinglønn - hva kan du forvente å få i lønn som lærling?

Se lønnsoversikt

Kontrakt og rettigheter

Hva skal en lærlingkontrakt inneholde, og hvilke rettigheter og plikter har jeg som lærling på opplæringssted/-bedrift?

Se rettigheter

Søke lærlingplass?

I Caverion tar vi lærlinger på alvor. Se våre råd til CV og prosessen for å søke lærlingplass i Caverion.

Søk lærlingplass