Helse, miljø og sikkerhet - HMS

I Caverion arbeider vi sikkert – ellers arbeider vi ikke.

I Caverion arbeider vi sikkert – ellers arbeider vi ikke.

Helse, Miljø og Sikkerhet står alltid i fokus i selskapet og er svært viktig for oss i Caverion. Vi skal unngå skader til en hver tid og våre medarbeidere skal være trygge på jobben. 

Alle som jobber i Caverion må gjennom et obligatorisk HMS-kurs, og vi har bransjens beste system for HMS-arbeid. HMS-arbeidet har til hensikt å skape sikre sunne arbeidsplasser, verne om ytre miljø og beskytte eiendom. Vi setter oss mål for kontinuerlig forbedring innenfor følgende områder:

  • Medarbeidertilfredshet
  • Belastningslidelser
  • Sykefravær
  • Arbeidsulykker
  • Valg av materialer og produkter
  • Gjenvinning av avfall
  • Redusert forbruk

Alle medarbeidere skal bidra til å realisere vår HMS-policy i selskapets aktiviteter slik at vi når våre felles mål.

Tre mobiler som viser hvordan appen for rapportering innen HMS og kvalitet ser ut på mobilskjermen

For å bedre HMS og kvalitet, bruker vi mobil-app slik at det er enkelt å rapportere og følge opp.

Med appen kan vi:

  • Hurtig rapportere ønskede og uønskede handlinger, kvalitet og andre HMS-rapporter
  • Gi enkel tilgang til arbeidsinstrukser, verneinstrukser og prosedyrer
  • Skrive digitale skjemaer for Sikker-Jobb-Analyse (SJA), befaringer og vernerunder