Helse, miljø og sikkerhet - HMS

I Caverion arbeider vi sikkert – ellers arbeider vi ikke.

I Caverion arbeider vi sikkert – ellers arbeider vi ikke.

Helse, Miljø og Sikkerhet står alltid i fokus i selskapet og er svært viktig for oss i Caverion. Vi skal unngå skader til en hver tid og våre medarbeidere skal være trygge på jobben. 

Alle som jobber i Caverion må gjennom et obligatorisk HMS-kurs, og vi har bransjens beste system for HMS-arbeid. HMS-arbeidet har til hensikt å skape sikre sunne arbeidsplasser, verne om ytre miljø og beskytte eiendom. Vi setter oss mål for kontinuerlig forbedring innenfor følgende områder:

  • Medarbeidertilfredshet
  • Belastningslidelser
  • Sykefravær
  • Arbeidsulykker
  • Valg av materialer og produkter
  • Gjenvinning av avfall
  • Redusert forbruk

Alle medarbeidere skal bidra til å realisere vår HMS-policy i selskapets aktiviteter slik at vi når våre felles mål.

You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.
Tre mobiler som viser hvordan appen for rapportering innen HMS og kvalitet ser ut på mobilskjermen

For å bedre HMS og kvalitet, bruker vi mobil-app slik at det er enkelt å rapportere og følge opp.

Med appen kan vi:

  • Hurtig rapportere ønskede og uønskede handlinger, kvalitet og andre HMS-rapporter
  • Gi enkel tilgang til arbeidsinstrukser, verneinstrukser og prosedyrer
  • Skrive digitale skjemaer for Sikker-Jobb-Analyse (SJA), befaringer og vernerunder