Lurer du på hva du skal ha betalt i lærlinglønn?

Informasjon om lærlinglønn kan være vanskelig å finne ut av, for hvor mye har du rett på i lærlinglønn? Vi har laget en oversikt for deg som svarer på hvor mye du skal ha betalt som lærling i Norge.

En normal toårig læreperiode består av 50 prosent opplæring og 50 prosent verdiskaping, og du skal ha lønn for verdiskapingsdelen av lærlingløpet.

I læretida er det normalt å få lærlinglønn, det vil si lønn tilsvarende en viss prosent av lønna til en nyutdannet fagarbeider. Er du lærling, og er organisert, og virksomheten du er lærling i har tariffavtale, har du rett til tarifflønn. Du bør ta kontakt med fagforeningen hvis du har spørsmål om lønn du ikke finner svar på her.

Det finnes flere varianter av lønn for lærlinger, avhengig av hvilken type lærling det er. Elever som er utplassert via skolene får ikke lønn fra bedriften de er utplassert hos.

Kilde: Arbeidstilsynet.no

Lønn for lærlinger innen elektro, telekom, automasjon, sikkerhet og AV:

Kilde: EL og IT forbundet: Landsoverenskomsten for elektrofagene 
Caverion tar forbehold om feil på denne siden. Informasjonen ble sist oppdatert 1. august 2022.

Lærlinglønn for elektro og IT er det samme over hele landet, som vedtatt av fagforeningen EL og IT forbundet og NELFO gjeldende fra 1. mai 2020, er basert på følgende satser § 3 A Fastlønn:

 • Fagarbeider: 220,73 kr pr time
 • Beregningsgrunnlag, fagarbeider offshore: 217,88 kr pr time
 • Arbeidstaker uten fagbrev: 192,62 kr pr time
 • Beregningsgrunnlag, arbeidstaker uten fagbrev offshore: kr 189,66 kr pr time

Lærlingskala
Beregningsgrunnlag: kr 261,90 per time

Når lærlinger og TAF-lærlinger arbeider overtid, benyttes lønn og overtidssatsene for arbeidstaker uten fagbrev. Lærlinger i 9. halvår skal ha lønn i henhold til § 3 A og overtidstillegg som arbeidstaker uten fagbrev.

 • Lærling 5. halvår kr 91,67
 • Lærling 6. halvår kr 104,76
 • Lærling 7. halvår kr 117,86
 • Lærling 8. halvår kr 144,05
 • Lærling 9. halvår kr 196,43
 • Lærling 5. halvår kr 91,67
 • Lærling 6. halvår kr 104,76
 • Lærling 7. halvår kr 130,95
 • Lærling 8. halvår kr 196,43
 • Lærling 7. halvår kr 117,86
 • Lærling 8. halvår kr 144,05
 • Lærling 9. halvår kr 196,42

Fagarbeidere etter Reform 94 med fagbrev fra skole skal ha 1,5 års praksis i henhold til angjeldende læreplan før det tillates å arbeide selvstendig. De to første årene (når kandidaten er elev) betales en timefortjeneste tilsvarende lærlingskalaens 5. halvår for arbeid i bedrift. De siste 2,5 årene (når kandidaten er lærling) betales pr. time praksis i bedriften i henhold til overenskomstens skala for avlønning av lærlinger. Som øvrige lærlinger skal det føres opplæringsbok og lønnes etter følgende skala:

 • Lærling 1. halvår kr 157,14
 • Lærling 2. halvår kr 183,33
 • Lærling 3. halvår kr 189,65
 • Lærling 1. halvår kr 183,33
 • Lærling 2. halvår kr 196,43
 • Fagarbeider kr 167,48 pr time
 • Arbeidstaker uten fagbrev kr 151,48 pr time
 • Lærling kr 151,48 pr time
 • Fagarbeider kr 334,96 pr time
 • Arbeidstaker uten fagbrev kr 302,96 pr time
 • Lærling kr 302,96 pr time

Lønn for rørleggerlærlinger:

Følger lov "§ 3-2 Lærling etter Kunnskapsløftet"

Lærlinger i rørleggerfaget med 2,5 år i bedriften lønnes etter prosentskala, basert på den lokale grunnlønnen til fagarbeidere.

 1. halvår: 30% av lokal lønn
 2. halvår: 40% av lokal lønn
 3. halvår: 55% av lokal lønn
 4. halvår: 75% av lokal lønn
 5. halvår: 80% av lokal lønn*

*) gjelder lærlinger i rørleggerfaget med 2,5 år i bedrift.

 
 
 

Ofte stilte spørsmål

Må jeg kjøpe arbeidstøyet selv? Hva ser Caverion etter når de velger lærlinger? Hva skjer første dag?

Sjekk ut svarene

Kontrakt og rettigheter

Hva skal en lærlingkontrakt inneholde, og hvilke rettigheter og plikter har jeg som lærling på opplæringssted/-bedrift?

Se rettigheter
 

Søke lærlingplass?

I Caverion tar vi lærlinger på alvor. Se våre råd til CV og prosessen for å søke lærlingplass i Caverion.

Søk lærlingplass