Lurer du på hva du skal ha betalt i lærlinglønn?

Informasjon om lærlinglønn kan være vanskelig å finne ut av, for hvor mye har du rett på i lærlinglønn? Vi har laget en oversikt for deg som svarer på hvor mye du skal ha betalt som lærling i Norge.

En normal toårig læreperiode består av 50 prosent opplæring og 50 prosent verdiskaping, og du skal ha lønn for verdiskapingsdelen av lærlingløpet.

I læretida er det normalt å få lærlinglønn, det vil si lønn tilsvarende en viss prosent av lønna til en nyutdannet fagarbeider. Er du lærling, og er organisert, og virksomheten du er lærling i har tariffavtale, har du rett til tarifflønn. Du bør ta kontakt med fagforeningen hvis du har spørsmål om lønn du ikke finner svar på her.

Det finnes flere varianter av lønn for lærlinger, avhengig av hvilken type lærling det er. Elever som er utplassert via skolene får ikke lønn fra bedriften de er utplassert hos.

Kilde: Arbeidstilsynet.no

Lønn for lærlinger innen elektro, telekom, automasjon, sikkerhet og AV:

Kilde: EL og IT forbundet: Landsoverenskomsten for elektrofagene 
Caverion tar forbehold om feil på denne siden. Informasjonen ble sist oppdatert 5. juli 2023.

Lærlinglønn for elektro og IT er det samme over hele landet, som vedtatt av fagforeningen EL og IT forbundet og NELFO gjeldende fra 1. mai 2023, er basert på følgende satser § 3 A Fastlønn:

 • Fagarbeider: 242,34 kr per time
 • Beregningsgrunnlag, fagarbeider offshore: 384,38 kr per time
 • Arbeidstaker uten fagbrev: 213,66 kr per time
 • Beregningsgrunnlag, arbeidstaker uten fagbrev offshore: kr 338,89 kr per time

Lærlingskala
Beregningsgrunnlag: kr 283,51 per time

Når lærlinger arbeider overtid, benyttes lønn og overtidssatsene for arbeidstaker uten fagbrev. Lærlinger i 9. halvår skal ha lønn i henhold til § 3 A + overtidssatsen til arbeidstakere uten fagbrev.

 • Lærling 5. halvår kr 99,23
 • Lærling 6. halvår kr 113,40
 • Lærling 7. halvår kr 127,58
 • Lærling 8. halvår kr 155,93
 • Lærling 9. halvår kr 212,63
 • Lærling 5. halvår kr 99,23
 • Lærling 6. halvår kr 113,40
 • Lærling 7. halvår kr 141,76
 • Lærling 8. halvår kr 212,63
 • Lærling 7. halvår kr 127,58
 • Lærling 8. halvår kr 155,93
 • Lærling 9. halvår kr 212,63

Fagarbeidere med fagbrev fra skole skal ha 1,5 års praksis i henhold til angjeldende læreplan før det tillates å arbeide selvstendig.  Som øvrige lærlinger skal det føres opplæringsbok og lønnes etter følgende skala:

 • Lærling 1. halvår kr 170,11
 • Lærling 2. halvår kr 198,46
 • Lærling 3. halvår kr 212,63
 • Lærling 1. halvår kr 198,46
 • Lærling 2. halvår kr 212,63
 • Fagarbeider kr 167,48 pr time
 • Arbeidstaker uten fagbrev kr 151,48 pr time
 • Lærling kr 151,48 pr time
 • Fagarbeider kr 334,96 pr time
 • Arbeidstaker uten fagbrev kr 302,96 pr time
 • Lærling kr 302,96 pr time

Lønn for lærlinger innen rørlegger-, ventilasjon- og blikkenslagerfaget:

Følger lov "§ 4-2 Lærling etter Kunnskapsløftet"

Lærlinger avlønnes etter bedriftens lønnssystem. Grunnlaget for beregningen av lønnen er nyutdannede fagarbeideres fortjeneste innenfor lærlingens fagområde ved bedriften. Ved akkordarbeid belastes akkorden med den prosentsats som gjelder for lærlingen etter skalaen nedenfor. Avtalt godtgjørelse gjelder som lærlingens garanti i akkord.

Overtidsgodtgjørelse:

Ved overtidsarbeid skal lærlingene minst lønnes som øvrige ufaglærte i bedriften. Ved akkordarbeid, se § 3-10 nr 2.
Grunnlaget for beregning av overtidsgodtgjørelsen er satsen i § 2-3 – Overtidsgodtgjørelse

 1. halvår: 30% av lokal lønn
 2. halvår: 40% av lokal lønn
 3. halvår: 55% av lokal lønn
 4. halvår: 75% av lokal lønn
 5. halvår: 80% av lokal lønn*

*) gjelder lærlinger i rørleggerfaget med 2,5 år i bedrift.

 1. halvår: 30% av lokal lønn
 2. halvår: 40% av lokal lønn
 3. halvår: 55% av lokal lønn
 4. halvår: 75% av lokal lønn
 5. halvår: 80% av lokal lønn

*) gjelder lærlinger i rørleggerfaget med 2,5 år i bedrift.

 
 
 

Ofte stilte spørsmål

Må jeg kjøpe arbeidstøyet selv? Hva ser Caverion etter når de velger lærlinger? Hva skjer første dag?

Sjekk ut svarene

Kontrakt og rettigheter

Hva skal en lærlingkontrakt inneholde, og hvilke rettigheter og plikter har jeg som lærling på opplæringssted/-bedrift?

Se rettigheter
 

Søke lærlingplass?

I Caverion tar vi lærlinger på alvor. Se våre råd til CV og prosessen for å søke lærlingplass i Caverion.

Søk lærlingplass