Mangfold i Caverion

 

Slik jobber vi med inkludering og mangfold i Caverion

I Caverion jobber vi aktivt med å bygge en mangfoldig, likeverdig arbeidsstyrke. Vårt mål er å være en bedrift hvor det er godt å arbeide uavhengig av kjønn, alder, legning, funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn. Vi ønsker å bli et ledende eksempel på likestilling og mangfold i vår bransje, samt bli en foretrukken arbeidsgiver uavhengig av bransje.

Dette målet kan ikke nås om vi ikke har plass til alle. Vekst skjer når medarbeiderne våre verdsettes og anerkjennes for sine forskjeller og likheter fordi det bidrar til at de kan nå sitt fulle potensial.Det muliggjør at Caverion kan bli enda bedre i møte med kundenes ulike behov og lettere kan identifisere nye og bedre forretningsmuligheter.I Caverion har vi:

 • nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og mobbing av enhver type og form
 • årlig rapportering av vårt bærekraftsarbeid, dette innebærer også ikke finansielle indikatorer
 • gjeldende lover, forskrifter og fagforeningsavtaler – det er grunnlaget for vår tilnærming til likeverd og mangfold. Dette gjenspeiles også i våre etiske retningslinjer.
 • tydelige varslingsrutiner for trakassering
 • etiske retninglinjer for leverandører (code of conduct)
 • jobber vi aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering, noe vi dokumenterer og redegjør for i ARP-rapporten vår
 • tydelige mål for kjønnsmangfold i våre bærekraftsmål
 • rekruttering med fokus på å styrke bevisstheten knyttet til mangfold i rekruttering
 • medlemskap som gullpartner i Ingeborgnettverket, som arbeider for større mangfold i den norske rørbransje
 • verdier som knyttes opp mot mangfoldsarbeidet: Vi lykkes sammen, vi holder det vi lover og vi lærer utvikler og forbedrer oss. 

 

Photo 05-06-2023, 11 01 34.jpg

Kjærlighet er for alle. Selvfølgelig. 

Hvorfor markerer vi Pride?  
Det er en menneskerett å kunne være den man er, og elske den man vil. Likevel blir mennesker diskriminert og trakassert– bare ved å være seg selv. 

I juni feirer vi kjærligheten, og erkjenner samtidig at det kan være utfordringer knyttet til holdninger rundt mangfold i byggebransjen. Vårt mål som arbeidsgiver er at alle folka våre skal kjenne på aksept og inkludering i Caverion. Pride er bare ett av mange mangfold- og inkluderingstiltak vi jobber for å fremme. Et kontinuerlig arbeid med mangfold tror vi gir:

✔ Økt innovasjonsevne og vekst
✔ Høyere effektivitet og trivsel
✔ Mer tilfang av talenter
✔ Mer verdiskaping

Caverion_ 10040.jpg

Nei til trakassering

Som arbeidsgiver skal Caverion legge til rette for  at alle medarbeidere skal ha en trygg arbeidsdag i et arbeidsmiljø hvor en trives.  De som opplever trakassering skal tørre å si fra, og «mottaksapparatetet» av ledere, tillitsvalgte og verneombud skoleres til å ta imot varsler.  Vi har tydeliggjort hva trakassering er og synliggjort våre varslingsrutiner

I Caverion har vi nulltoleranse for kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dette kan være:

 • Trakassering, mobbing eller diskriminering på arbeidsplassen
 • Brudd på lover, interne regler eller etiske normer
 • Sosial dumping
 • Fare for liv eller helse
 • Fare for klima eller miljø
 • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
 • Myndighetsmisbruk
 • Uforsvarlig arbeidsmiljø

  Mer om vårt arbeid mot trakassering på arbeidplassen her
Ingeborgprisen 22.jpg

Kvinner i Caverion

Caverion Norges bærekraftsmål er at innen 2025 skal null prosent av medarbeidere oppleve trakassering på jobb. Andelen kvinner skal være på 15 prosent og 100 prosent likt betalt for likt arbeid.

Caverion Norge ble vinner av Ingeborg-prisen 2022. Prisen gis for godt holdningsarbeid over tid og for bidrag til å gjøre rørbransjen mer attraktiv som arbeidsplass for kvinner. 

Les om Ingeborgprisen her

 

 

 
_C6A6746.jpg

Se alle våre ledige stillinger.
Caverion er en av Norges største teknisk totalleverandør og et kompetansehus for tekniske fagfolk, ingeniører og prosjektledere. Søk allerede i dag! 

Les mer

 

_C6A7011.jpg

Møt folka våre.
Det er folka som er hjertet og hjernen i Caverion. Vi er alltid på utkikk etter nye fagfolk og spesialister som har lyst til å jobbe med grønne og smarte bygg.

Les mer

 

 
Caverion 1R0A0041.jpg

Hvorfor jobbe i Caverion?
Se hva folka våre sier om Caverion, og ta en test hvis du lurer på om du passer til å jobbe hos oss.

Les mer

 

_DSC1444.jpg

Bli lærling hos oss.
Hos oss skal du få en god start i arbeidslivet med trygge arbeidsdager og 
dyktige fagfolk som hjelper deg med å bli skikkelig god innen ditt fag!

Les mer