Hvilke muligheter gir yrkesfag?

Yrkesfag gir mange muligheter. De fleste er klar over at man kan være lærling og ta fag- eller svennebrev.
Det mange ikke er klar over er de andre mulighetene man har. Her er en kort oppsummering på muligheten du har etter yrkesfag på videregående.

Generell studiekompetanse

Du har mulighet til å ta generell studiekompetanse etter alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Det gjøres ved å ta påbygg til generell studiekompetanse som blir et tredje år på videregående. Påbyggingsåret kan en ta både før og etter læretid. Med generell studiekompetanse kan man studere ved de fleste høyskoler og universiteter.

Les mer om påbygg

Fagskole

Fagskole er en yrkesrettet høyere utdanning, og består av både teoretisk og praktisk læring. For å starte på fagskole må du ha bestått videregående opplæring eller ha tilsvarende realkompetanse. Utdanningsløpet er fra 6 måneder til 2 år. Ofte er også utdanningen tilrettelagt for at du kan jobbe fulltid samtidig.

Du kan velge mellom offentlig eller privat fagskole og de fleste studiene gir støtte hos lånekassen.

Full oversikt over fagskoletilbudet

Et stort pluss med fagskole er at utdanningen er satt sammen og utviklet i samarbeid med arbeidslivet. Det gjør utdanningen relevant for arbeidstakere, og det vil gjøre en mer ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Mesterbrev

Har du tatt fag- eller svennebrev kan du ta videre utdanning til mester. Mesterbrev er en formell videreutdanning. Den gir deg god forståelse for økonomi og bedriftsledelse, du får kompetanse til å bli faglig leder eller bedriftsleder. Det er en beskyttet tittel, som betyr at kun de som har fått godkjent utdanningen kan kalle seg mester. Mesterbrev gir deg lov til å ha lærlinger og gi opplæring til fag- eller svenneprøven.

Mesterutdanning finnes innen mange fag og bransjer, det er og lagt opp til at du kan ta det samtidig som du jobber.

Oversikt over mesterbrev-utdannelser

Ingeniørutdanning (Y-Veien)

Flere studier har åpnet for at de med yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev kan søke seg inn på bachelorutdanning uten generell studiekompetanse. Utdanningen går over tre år, og følger vanlig studieløp for bachelor.

Oversikt over steder som tilbyr Y-veien

Fortsette å utvikle seg på arbeidsplassen

Det er store muligheter for at du får fortsette å utvikle deg i bedriften du arbeider i. Hos Caverion er mulighetene mange, hvor flere av våre ledere i dag har startet sin yrkeskarriere som lærling. Med god arbeidsmoral og engasjement kan man nå langt. Som arbeidsgiver er vi avhengig av å gi våre medarbeidere god opplæring og spennende utviklingsmuligheter. Derfor gjennomfører vi årlig over hundre kurs i Caverion Campus. Det skaper kontinuerlig utvikling av våre medarbeidere.