Velg yrkesfag!

Fristen for å søke lærling- eller skoleplass nærmer seg, og det kan være vanskelig å bestemme seg for hva man har lyst til å gjøre videre. Har du en 10. klassing hjemme som snart skal velge videre skolegang ? Eller er du en av de som skal velge veien videre? Her er de 9 beste argumentene til å velge lærlingplass eller yrkesfaglig utdanning.

 1. Det er stor mangel på faglærte.
  Med fagbrev blir du ettertraktet i arbeidsmarkedet. Det er svært sannsynlig at du får jobb etter at du er ferdig med lærlingtiden.
 2. Det legges mer vekt på praktisk undervisning på skolen og i læretiden.
  Fint for deg som ikke er så glad i mye teori!

 3. Fagprøven foregår over flere dager.
  I motsetning til en vanlig eksamen som bare varer i noen timer, så er fagprøven over flere dager. Da får du anledning til å vise hva du kan i praksis.

 4. Du opparbeider deg nyttig arbeidserfaring samtidig som du er under utdannelse.

 5. Du får lønn under utdannelsen din. Du kan også ha rett på støtte fra Lånekassen.

 6. Du kommer deg raskt ut i arbeidslivet etter videregående. 

 7. Du har nesten 180 spennende yrker å velge mellom! 

 8. Du har mange muligheter til videreutdanning etter at lærlingtiden er over. 

 9. Og sist men ikke minst, så utvikler du ferdigheter og kompetanse som gjør at du kan utføre arbeid med høy faglig kvalitet. Du blir mer selvstendig og lærer deg å løse problemer på en ny måte. 

Les mer om fordelene ved valg av yrkesfag