Hvordan søke lærlingplass?

Når du har bestemt deg for å søke lærlingplass, så må du først sjekke om det er noen særegne krav som stilles til deg. Det kan være krav til fysisk helsetilstand, hørsel, syn osv. Eller krav om plettfri vandel.

To søkemuligheter

Når du skal søke har du har to muligheter. Du kan enten søke gjennom vigo.no elle søke direkte til bedriften du ønsker lærlingtiden din hos.

  1. Søke via vigo.no
    På vigo.no fyller du ut et skjema. Utdanningsetaten (vigo) sender dine opplysninger videre til godkjente lærebedrifter. I midten av april vil du kunne se hvilke bedrifter som har fått din søknad på vigo.no.
    Husk at det er ingen garanti for læreplass selv om du søker gjennom vigo.no.

  2. Søke direkte til bedriften – må også søke formidling på vigo.no
    For å søke direkte til en bedrift må du kan selv ta kontakt med de bedriftene du kunne tenke deg å ha lærlingtiden hos. Det vanligste er å sende inn vitnemål, CV og et kort søknadsbrev.

Det kan være lurt å sjekke på hjemmesidene til bedriftene eller sjekke lokale aviser for stillingsutlysninger.

Husk at selv om du ikke søker gjennom vigo, så MÅ du søke formidling via vigo.no fristen utløper (som oftest i starten av mars).

Oversikt over bedrifter som tar inn lærlinger

Etter du har søkt

Etter at du har søkt plass, må du vente på svar. Da er det viktig at du er tilgjengelig på telefon.

Bedrifter ringer for å kalle inn til intervju, i noen tilfeller holder det med bare en telefonsamtale. Derfor er det viktig at kontaktinformasjonen du har oppgitt er riktig. Sjekk at ditt navn, adresse, telefonnummer og epost er riktig oppført på vigo.no og i søknad og CV.

Skulle du ha behov for endring kan du gjøre det selv på vigo.no fram til 1. juli. Etter det må du melde fra til inntakskontoret. Er det feil i CV og søknad må du kontakte bedriftene du har sendt de til.

Om du ikke får lærlingplass

Om du ikke har funnet lærlingplass selv innen 1. mars, vil Fagopplæringskontoret i ditt fylke hjelpe deg med å komme i kontakt med aktuelle lærebedrifter du kan søke hos.

Om du ikke får lærlingplass har du rett på alternativt opplæringsopplegg (ungdomsrett). Det innebærer som oftest 3. året på videregående skole.