Caverion avd. Trøndelag Prosjekt - Verdal Bo og behandlingssenter, Elgsetergate 10 i Trondheim og lærlinger.

Visste du det om avd. Trøndelag Prosjekt?

Prosjektavdelingen i Trøndelag har to kontorsteder, en i Trondheim og en på Levanger. En avdeling med avstand på 90 km mellom kontorene, som har god spredning i kompetanse og erfaringsnivå innen fagene elektro, rør og ventilasjon. – Vi har veldig mange flinke medarbeidere med sterk stå-på-vilje, som stiller opp for hverandre og bidrar sammen, uavhengig av fagområde, sier avdelingssjef Andreas Forbord.

Tverrfaglig samarbeid er vår styrke

Både i avdelingen og i de ulike prosjektene jobbes det kontinuerlig med hva hver enkelt kan bidra til for at alle fag jobber sammen. Dette arbeidet har ført frem til å bli en tradisjon og kultur til at hvis en trenger hjelp så spiller det ikke noen rolle om den hjelpen kommer fra et annet fag. - Alle stiller opp for hverandre og bidrar sammen, sier Andreas.

Gjennom OLU diskuteres og planlegges utvikling av medarbeidere kontinuerlig. Der blir medarbeiders ønsker om utvikling sett opp mot hvilke kompetansebehov og krav avdelingen har. Og deretter gjennomføres e-læring, eksterne kurs, leverandørkurs og interne kurs via blant annet Caverion Campus.

-Vi har et veldig godt arbeidsmiljø, respekt for kolleger, og alle muligheter for personlig utvikling hvis du ønsker, i en solid bedrift. Som leder prøver jeg å vise engasjement og entusiasme overfor avdelingen og til den enkelte medarbeider, gjennom avdelingsmøter, tilstedeværelse og personlig kontakt. Jeg skulle ønske jeg hadde mer jevnlig personlig kontakt med alle medarbeidere, noe jeg ser er fryktelig vanskelig å få til, sier avdelingssjefen for 85 medarbeidere.

For at Trøndelag Prosjekt skal være en avdeling hvor medarbeidere trives og er produktive, mener Andreas at det er viktig at alle føler seg verdsatt og blir sett, samt at alle får sin del av oppmerksomheten rundt det hver enkelt utfører. - Alle er opptatt av å gjøre sitt beste og da må dette bli satt pris på, også om man ikke alltid lykkes, sier Andreas.

Pandemien legger en demper på sosiale aktiviteter

-Under normale forhold ville vi ha gjennomført sosiale aktiviteter gjennom prosjektene og i tillegg på avdelingsnivå, som allmøter og sommeravslutning og julebord. Men med pandemien er det veldig begrenset med sosiale aktiviteter for tiden, sier Andreas.

Tilpasse seg markedet

Det er positive resultater og oppadgående trend for avdelingen, som de er meget stolte av, men med mange aktører og sterkt press på kostnadsnivået i markedet, må de tilpasse seg. Derfor er de i gang med å utarbeide markedsstrategier, og blir enda mer konkret og målrettet mot de prosjektene som passer seg best.

#Lifehack - Andreas sitt tips til en produktiv og trivelig arbeidsdag

-Tenk på arbeid/fritid som en hjertefunksjon. Uten god avkobling mellom arbeidsdagene så får man ikke «trykt» til når man er på jobb. Sørg derfor for å skape gode og positive aktiviteter som bidrar til å fylle på bensintanken når man har fri, avslutter Andreas Forbord, avdelingssjef Trøndelag Prosjekt.

Kjappe fakta:

 • 3 ord som beskriver avdelingen:
  Stå-på-vilje, respekt, humørfylt
 • Antall medarbeidere:
  85 fagfolk, hvorav 4 er kvinner, 16 lærlinger
 • Fagene de leverer:
  Ventilasjon, Elektro, Rør
 • Antall servicebiler:
  4
 • Eksistert i lokalmiljøet siden:
  Ca. 1969 (Litt avhengig av hvor mange oppkjøp og fusjoner en legger til grunn).

 

Følg med på arbeidsdagen til #CaverionTrøndelagProsjekt på Instagram, Caverion Norge sin instakonto.