Visste du det om avd. Hedak Service?

Avdelingen Hedak Service har 64 dyktige medarbeidere som er ansvarlige for at kunder, i Viken og Innlandet, fra Lørenskog i sør til svenskegrensen i øst, har bygg som gjør at mennesker trives og er produktive. De har kontorsted både på Jessheim og Kongsvinger, og i pandemiåret 2020 samarbeidet de om bemanningen for å sysselsette så mange som mulig når noen kunder måtte midlertidig stoppe driften.

Gode tilbakemeldinger fra kunder inspirerer

Avdelingsnavnet Hedak er en forkortelse på tidligere fylkesnavn Hedmark og Akershus, og ble til da Jessheim og Kongsvinger ble slått sammen til én avdeling i 2016.

Styrken i avdeling Hedak Service er samarbeidet mellom teknikere og prosjektledere.

 -Vi er tydelige på forventninger og måloppnåelse. Vi kommuniserer hva som forventes av Caverion og organisasjonen, og rydder unna uklarheter tidlig for å unngå mulige konflikter, sier avdelingssjef Håkon Norvald Jacobsen.

Målrettet arbeid, god kommunikasjon og høyt fokus på prestasjon har gitt positive resultater.

- Folk gleder seg til å komme på jobb. Vi har selvgående teknikere med høy faglig tyngde, og med gode tilbakemeldinger fra kunder, inspirerer det til økt motivasjon for folka våre. Over tid har dette også skapt svært gode økonomiske resultater for avdelingen, sier Håkon.

Men avdelingssjefen ser fremover, for verden endres og tilpasninger må gjøres.

- I strategiplanen er det forankret at vi skal utvikle folka våre innenfor flere fag, og få til et større flerfaglig samarbeid enn vi har i dag. Vi har også en målsetning om vekst gjennom oppkjøp innen utvalgte smart-fag, sier Håkon.

Til vanlig tar de inn tre til fem lærlinger per år, og ser at avdelingens struktur og kultur setter et positivt preg på lærlingene de har, men koronapandemien har påvirket inntaket i 2020.

Samhandling på tvers av kontorsteder en suksess

Når koronapandemien traff Norge i mars 2020, stengte mange av våre kunder på Gardemoen ned, og den påvirket ca. 30% av arbeidsstokken på Jessheim-kontoret.

– Vi svingte oss rundt og greide å sysselsette de aller fleste gjennom 2020, dette både gjennom å kapre nye kunder, men også ved å samhandle bemanningssituasjonen mellom de to kontorstedene våre, og det står det respekt av, sier Håkon Norvald.

Pandemien har også påvirket de faste sosiale aktivitetene som sammenkomster for jul, påske og sommerferier, og årlig tur i skibakken.

Det er aktiviteter de gjør for å legge til rette for et trivelig arbeidsmiljø, men det viktigste er ikke aktiviteten i seg selv.

- Det er viktig å se alle medarbeiderne og gi de mulighet til å bli sett og hørt. Små oppmerksomheter til jul og påske koster lite, men det er hyggelig å både kunne gi og se at medarbeiderne blir satt pris på. I tider som nå er det ekstra viktig å gjøre dette, mener Håkon Norvald.

Bærekraftige ringvirkninger fra bilparken

Caverion har satt seg ambisiøse bærekraftsmål som skal nås innen 2030, å skape bærekraftige ringvirkninger gjennom våre løsninger, som gir en reduksjon av klimagassutslipp (håndavtrykk) 10 ganger større enn vårt eget utslipp (fotavtrykk). Sammen med kundene våre skaper vi en mer bærekraftig fremtid.

Et av mange tiltak for å nå dette, er å erstatte fossildrevne biler med el-biler. Derfor vil alle nye servicebiler som avdeling Hedak Service bestiller i 2021 være el-biler. Hittil har de bestilt ni nye servicebiler fra Toyota som har 75kw batteri og skal gi en rekkevidde på WLT 320km, og de første leveres etter påsken.

Hvis Håkon Norvald skulle overbevise noen til å søke jobb i sin avdeling, sier han følgende:

Ryddig og god arbeidsplass hvor det meste er på stell.

#Lifehack – Håkon Norvalds tips til en produktiv og trivelig arbeidsdag

-Rydd unna uklarheter og mulige konflikter tidlig, da er det ikke noe som ligger og skurrer. Kommuniser tydelig hva som forventes av Caverion og egen organisasjon, avslutter Håkon Norvald Jacobsen, avdelingssjef for Hedak Service.

Kjappe fakta:

 • 3 ord som beskriver avdelingen:  
  God lagånd, høy motivasjon og trivsel på jobb

 • Antall medarbeidere:
  64 medarbeidere, hvorav 2 er kvinner, 14 lærlinger

 • Fagene de leverer:
  Elektro, ventilasjon og kjøling

 • Antall servicebiler:
  35

 • Eksistert i lokalmiljøet:
  • Jessheim: ABB Installasjon hadde kontorer på Eidsvoll, Årnes, Jessheim og Strømmen på 90-tallet. ABB Miljø opprettet avd. på Jessheim i 1999 etter åpningen av flyplassen. I 2000 ble ABB Installasjon på Eidsvoll, Årnes, Jessheim og ABB Miljø Jessheim slått sammen til ABB Building Systems.

  • Kongsvinger: Eksistert siden Ega kjøpte opp Karsten Løkes etterfølger i 1975.