Visste du det om avd. Trondheim Service

Kåre Sletta leder 76 medarbeidere på avdeling Trondheim Service, og avdelingen har nylig ansatt sin andre fulltidsselger på ServiFlex.

- Vi har stort fokus på salg - både nysalg og salg til eksisterende kunder. Om vi klarer å øke porteføljen på ServiFlex får vi en mer stabil ordreinngang som vil øke grunnlaget for gode serviceprosjekter.

- De fleste ServiFlex-kundene er lojale mot oss fordi de vet at vi gjør en god jobb, da er det mindre konkurranse og vi får bedre marginer, forteller Kåre.

I tillegg kjører avdelingens Servicesjef, Anita Rolfsen, over 80 statusmøter med kunder i året.

- Kundene setter stor pris på disse møtene hvor vi går gjennom samarbeidet siste året, og her er det gode muligheter for mersalg!

Serviceavdelingen har også sterkt fokus på lønnsomhet og gjennomfører ukentlig salgs- og bemanningsmøter. Slik sikrer de at alle har nok å gjøre og at alle prosjektene og ServiFlex-avtalene har den bemanningen som behøves. Det er sterkt fokus på timer til ordre så å være hands-on på bemanning er viktig for oss. Her gjør Produksjonsleder Andreas Wikdahl en viktig jobb for serviceavdelingen, sier Kåre.

- Om det svinger den ene eller den andre veien så ser vi om vi kan leie ut til prosjektavdelingen, eller omvendt.

Kåre forteller at det er enklere å samarbeide om ressursene når produksjonslederne for de to avdelingene sitter rett ved siden av hverandre som i Trondheim.

- Vi prøver å påvirke prosjektavdelingen til å velge prosjekter der det er lettere for oss å selge inn ServiFlex-avtaler eller Eiendomsdriftsavtaler i etterkant, aller helst sammen med innsalget av prosjektet, utdyper avdelingssjefen.

Slik sikrer Kåre topp prestasjon: dette møtet øker lønnsomheten

Når serviceprosjektene er i gang begynner arbeidet med å sikre god lønnsomhet. Her ble et spesifikt møte innført i 2014 som gav positivt utslag på lønnsomheten: Resultatssikringsmøte.

- På resultatsikringsmøtene, som ledes av Prosjektsjef Markus Espelien, samler vi prosjektlederne fagvis, hvor de går gjennom prosjektene i SAP. Vi ser på hvordan prosjektet går i henhold til prognose, hvor mye arbeid som gjenstår, hva som er fakturert og om vi eventuelt må sette inn tiltak for å se om vi kan rette opp i økonomien i prosjektet.

- Vi ser på mulighetene for tilleggsarbeider med gode marginer, effektivisere arbeidet på arbeidsplassen og gjøre gode innkjøp.

- Å selge inn et prosjekt er ikke alltid god butikk, men på mersalg får du gode marginer, understreker Kåre.

Slik bygger Kåre vinnerlaget

Det er ikke bare på jobb gjengen på prosjekt og service i Trondheim samarbeider godt.

- Vi har felles allmøte to ganger i året, i tillegg til julebord, sommerfest, Holmenkollstafetten, Jentebølgen, Trondheim Triatlon, Trondheim Maraton og fellestreninger. Alt dette arrangeres av velferdsforeningen som ledes av Anita. I tillegg har vi et eget bedriftslyttelag som arrangerer sammenkomster der man får utfolde seg i den audiofile verden. Alt det sosiale skaper et fantastisk godt arbeidsmiljø, sier Kåre.

- I tillegg gjennomfører vi teammøter fagvis tre ganger per år. Vi går gjennom selskapets mål og strategier, og diskuterer faglig utvikling, timer til ordre og andre aktuelle tema som bl.a. HMS.

Som de fleste avdelinger i Caverion, sliter avdelingen med å finne og rekruttere nye medarbeidere, derfor er kompetanseheving ekstremt viktig.

- Vi har folk på sikkerhet og AV som har gruppe L, kjøleteknikere som kan utføre ventilasjonsarbeider, og teknikere på rør som kan bli med og montere AV-utstyr. Har du lite å gjøre så kan du være med på et annet fag.

Om Kåre skulle overbevist noen til å jobbe i Caverion hadde han fokusert på kompetanseutvikling, teknisk totalleverandør og et godt arbeidsmiljø.

Kjappe fakta om avdelingen

3 ord som beskriver avdelingen:
Salgsfokus. Godt miljø. Flinke medarbeidere.

Antall medarbeidere:
76 stk.

Antall medarbeidere per fag:
Administrasjon 7, elektro 25, Sikkerhet 11, AV 5, Ventilasjon 11, Rør og pumpeservice 9, kjøling 3, Automasjon 5.

Antall lærlinger:
5

Antall servicebiler:
50

Eksistert hvor lenge i lokalmiljø:
Litt usikker på den aller første oppstarten men vet at Norsk Viftefabrikk etablerte seg i Trondheim i 1959