Visste du det om avd. Trøndelag Nord Service

Målrettet kompetansepåfyll og god ansvarsfordeling er viktige stikkord i Caverions avdeling Trøndelag Nord. Her blir du bedre kjent med avdelingen og får avdelingssjef Tor Inge Indahls beste tips.

Slik skaper Tor Inge vinnerlaget

Det å sørge for at medarbeiderne blir sett og satset på, er en nøkkel til suksess, mener avdelingssjef Tor Inge Indahl. 

- Når man jobber med mennesker, er det alltid en utfordring å finne de rette rollene til de rette folka. Det synes jeg vi har fått godt til her hos oss. Vi bruker mye ressurser på kurs og opplæring. Kompetanseønskene kommer gjerne fram i medarbeidersamtaler, men vi har i tillegg opprettet et opplæringsutvalg, hvor vi vurderer hva slags type påfyll det er behov for, og hvem som trenger kurs eller opplæring. For eksempel manglet vi kjølemontører for noen år tilbake, og da fikk noen av elektrikerne våre videreutdanning i kjøleteknikk, forklarer Tor Inge. I dag har avdelingen to kjøleteknikere.

Trøndelag Nord består av fire lokasjoner: Stjørdal, Levanger, Namsos og Steinkjer. I dag er de alle ett lag som samarbeider tett. For å øke trivselen arrangerer de forskjellige sosiale treff: Skidag i alpinbakken med grilling av elgeburgere, quizkveld med pizza, lønningspils og julebord.

Avdelingslederen er selv veteran i avdelingen. Han startet som fersk montør i 1987, da avdelingen var helt nystartet. Avdelingen har de siste årene satset stort på nisjefag som automasjon og sikkerhet.

- Utviklingen vi har hatt de siste årene med nisjefagene våre, er knallbra! I tillegg så har vi lykkes veldig godt med service på rør. Til å være en liten avdeling, har vi opptil ti rørleggere på service. Det gjør oss til den største serviceavdelingen i distriktet på rør - og det er vi stolte av, forteller han.

Hvordan har dere klart dette?
-  Jeg tror suksessen ligger i at vi ikke har foretatt oppkjøp, men har bygget oss opp stein for stein. Og så har vi gode samarbeidspartnere på rammeavtaler på rør, sier han.

Hvis Tor Inge skulle overbevise noen til å søke jobb i avdelingen, ville han ha fremhevet mulighetene til å få kompetansepåfyll og kunne jobbe flerfaglig. De satser stort på lærlinger og jobber tett med skolene for å rekruttere de beste lærlingene. Folk fra avdelingen er med og hjelper elevene med CV og arrangerer øving på jobbintervju. En vinn-vinn-situasjon for begge parter, mener han.

-  Vi legger også stor vekt på å avslutte arbeidsforholdet ryddig og ønske folk lykke til, hvis noen ønsker å slutte for å starte opp for seg selv. Men vi er veldig glade for å få flinke folk tilbake hvis de ønsker det! Det har flere også gjort, forteller han.

Tor Inges beste tips til topp prestasjoner :

Det å få medarbeiderne til å spille på lag, er grunnleggende, mener Tor Inge. Dessuten mener han at god rolleavklaring og klar ansvarsfordeling bidrar til mer effektive arbeidsdager.

Kan du trekke fram én utfordring dere står overfor - og hvordan dere vil løse denne?
- En utfordring vi jobber med for tiden, er å rekruttere flere kvinner. Her bør vi tidlig inn med informasjon til jentene allerede i ungdomsskolen, sier avdelingssjefen.

Hva liker du best ved jobben din?
- Det er nye utfordringer hver dag, det trives jeg med! Og selvfølgelig menneskene jeg har rundt meg.

Kjappe fakta om avdelingen:

 • 3 ord som beskriver avdelingen:
  Tverrfaglighet. Tett samarbeid. Godt arbeidsmiljø.
 • Antall medarbeidere:
  103 ansatte, hvorav 22 i prosjekt Trøndelag, resten i service
 • Antall medarbeidere per fag:  
  Ca. 20 på VVS-fagene rør, ventilasjon og kjøling. Resten på el, sikkerhet, brann og automasjon
 • Antall lærlinger: 
  16
 • Antall servicebiler: 
  Ca. 45
 • Hvor lenge har dere eksistert i lokalmiljøet:
  Siden 1987
 • Nevn noen lokale kunder:
  Grande Entreprenør, Berg Eiendom, Avinor og Forsvarsbygg.