Visste du det om avd. Tromsø Service

Per Skog-Hansen, avdelingsleder for Tromsø Service, er klar på at ingen er feilfri, men feilfrie leveranser innen serviceprosjekt er noe hele avdelingen jobber mot, for å øke lønnsomheten.

- Reklamasjoner koster oss penger, derfor er det viktig å gjøre ting riktig første gang. For å sikre feilfrie leveranser gjør vi kontinuerlige delkontroller og sluttkontroller, forteller Per.

- Om du først får en reklamasjon er det viktig å lage en RUK (Rapport om uønsket kvalitet) for å lære av det, slik at du unngår samme feil i fremtiden. På teammøter deler vi RUKer, slik at vi kan lære av hverandre.

Dette vil kundene betale mer for

Per satser hardt på kompetanse, og ser at det er enkelte fag kunden er villig til å betale mer for.

- Vi har spesialkompetanse i programmering innenfor f.eks. IKT & AV, sikkerhet og automasjon. Her kan vi ta høyere timepriser, for det begynner nesten å nærme seg ingeniørarbeid.

At Caverion satser på disse fagene innenfor smartteknologi mener han er en bra strategi.

- Når du får oppdrag innenfor disse spesialfagene så får du ofte andre oppdrag også. Smart med smartteknologien. Tar med seg de andre fagene etter hvert også!

Savner fagfora

Er det én ting Per ville forbedret i Caverion hadde det vært å blåst liv i fagforaene.

- Hvis vi får fagforaene opp og gå kan vi utvikle kompetansen, arbeidsmåter og samarbeidet på tvers av hele landet. Jeg håper de som skal drifte dette får tiden og ressursene de trenger for å få det til å fungere.

Aktiv avdeling

Fysisk aktivitet er viktig for helsa, og dette legges det godt til rette for i avdelingen Tromsø Service.

- Vi har et aktivitetsbasert belønningssystem, slik at jo mer du trener, jo mer av medlemsskapet dekker vi. Vi skal ikke betale for støttemedlemmer.

I tillegg til å delta på Holmenkollstafetten og Midnight Sun Marathon holder avdelingen årlig mesterskap i bowling, sommerfest med egne grillkokker, årsfest, spillkvelder og toppturer. 

Kjappe fakta om avdelingen

3 ord som beskriver avdelingen:
Flerfaglig. Kompetanse. Godt miljø.

Antall medarbeidere:
68

Antall medarbeidere per fag:
21 elektro, 15 på AV og Sikkerhet, 12 på Klima & Automasjon, 17 på rør, 3 innen administrasjon

Antall lærlinger:
12 lærlinger på fire fag: 5 elektro, 3 rør, 1 ventilasjon, 3 svakstrøm

Antall servicebiler:
30

Eksistert hvor lenge i lokalmiljø:
1953