Visste du det om avd. Svakstrøm i Oslo Service

Hva skal til for å bygge vinnerlag og sikre topp prestasjoner i alle ledd? I vår serie hvor vi tar tempen rundt om i Caverions nesten 50 avdelinger, er turen kommet til Oslo Service svakstrøm. Vi møtte avdelingsleder Trond Semmerud og prosjektleder Øyvind Sveberg for å snakke om kompetansebygging, trivsel og flere nye satsinger.

Slik skaper Trond vinnerlaget

Den første, viktige ingrediensen i oppskriften på hvordan skape et vinnerlag, er kompetanse, mener Trond Semmerud. 

- Vi har en unik kompetanse her på bygget. Fordi vi jobber på et område der det stadig er nye, teknologiske løsninger, er det viktig å hele tiden utvikle og oppdatere den kompetansen vi har. Det gjør også at teknikerne som jobber hos oss, synes at det er spennende å være her, og at vi dermed beholder den kompetansen på huset, sier avdelingslederen.

Avdelingen har en spennende nysatsing på IKT-avdelingen: WLAN-teknologi. Ansvarlig for denne delen er prosjektleder Øyvind Sveberg. Han har brukt mye tid på å vurdere markedet og undersøke de løsningene som finnes. Øyvind har stor tro på at WLAN-løsninger har et stort potensial som en ny forretningsmulighet for Caverion, slik at selskapet skal kunne levere helhetlige løsninger også på dette området.

Trond mener det ligger mye stolthet i å levere kvalitet.

-Vi får gode tilbakemeldinger fra kundene våre. Vi gjør vi det jeg kaller et godt stykke arbeid, noe som gir eierfølelse. IKT hos oss får for eksempel veldig skryt for kablingsdelen fra kundene , forteller han.

Etter en omorganisering for tre år siden ble avdelingen, som tidligere var delt inn i fagsiloer (AV, sikkerhet og IKT), til én stor svakstrømavdeling. Tre fag og tre kulturer skulle smelte sammen. Trond mener at denne tverrfagligheten har gjort avdelingen mer konkurransedyktig. Målet er at alle teknikere skal kunne jobbe på tvers av fagene. Dette vil også sikre at medarbeiderne kan utvikle seg og samtidig få en variert jobbhverdag. Teknikerne har et eget opplæringsrom hvor man kan prøve seg på nytt utstyr og nye produkter, som stadig lanseres.

I slutten av november skal avdelingen delta på Airport Exchange-messen i Lillestrøm for å presentere Flexigate, en ny løsning som sørger for en korrekt flyt av passasjerer inn og ut av gatene på Gardermoen. - Det er våre dyktige medarbeidere i AV-avdelingen med Torodd Lund i spissen, som har laget Flexigate, sier han.

- Vår avdeling er også unike på sikkerhet. Sikkerhetsavdelingen ved Bjørn Sagbakken har laget et integrasjonsprogram som kalles Datalink. Dette programmet gjør at vi kan tilby løsninger som skiller oss fra våre konkurrenter, forteller avdelingslederen.

Sosiale møtepunkt er viktige, og man markerer gjerne større jobber med å gå ut og spise, spille bowling, go-cart eller noe annet gøy. Julebord og sommerfester er viktige for samholdet og for å feire seg selv litt ekstra.

For å sørge for at folk trives på jobb, mener Trond det er viktig å gi folk frihet under ansvar og følelsen av å bli sett. Hvis han skulle overbevise noen til å søke jobb i avdelingen, ville han ha lagt vekt på friheten man har i jobbhverdagen. Man kan i stor grad legge opp arbeidsdagen sin selv, og man har muligheter til å jobbe i et flerfaglig miljø.

Hva liker du best med jobben din?
- Det er gøy å ha med engasjerte teknikere å gjøre, og dem er det mange av hos oss!

Tronds beste tips til topp prestasjoner:

Fordi fokuset på kompetanseheving er høyt i avdelingen, er Trond positiv til medarbeidernes ønsker om kurs. - Spesielt med tanke på vår satsing på WLAN er det nødvendig med kursing, sier han. Hans beste tips for en effektiv arbeidsdag, er å planlegge dagen godt.

Kan du trekke fram én utfordring dere står overfor - og hvordan dere vil løse denne?
- I Oslo har vi mange konkurrenter, og det er mange som vil ha tak i de beste folkene. Rekruttering av nye medarbeidere er dermed en utfordring. Vi jobber derfor veldig aktivt med lærlinger, slik at vi sørger for å fylle på med folk som etter hvert vil få den rette kompetansen.

Hvordan mener du selskapet kan samarbeide bedre på tvers av avdelinger, regioner og stab?
- Jeg mener vi samarbeider godt med andre avdelinger, spesielt Oslo prosjekt har vi et tett samarbeid med. Et innspill til forbedring av samarbeidet generelt i selskapet, er at vi bør gjøre noe med CMFS-systemet. Slik det fungerer i dag, er det en bremsekloss.

Hva gjør du for å øke lønnsomheten i avdelingen?
- For oss er det igjen kompetanse som er nøkkelordet. Har vi unik kompetanse, kan vi ta på oss oppdrag konkurrentene ikke kan ta. WLAN-satsingen vår blir derfor viktig fremover. ServiFlex-avtaler er også svært viktige for omsetningen i avdelingen. De sikrer langvarig kontakt med kundene våre.

Kjappe fakta om avdelingen:

 • 3 ord som beskriver avdelingen: 
  Samarbeid. Trivsel. Smart jobbing. Med det siste mener jeg at vi utnytter hverandres styrker og kompetanse.
 • Antall medarbeidere:
  Cirka 70
 • Antall medarbeidere per fag:
  34 personer på sikkerhet, 23 på IKT, 11 personer på AV og én i administrasjonen.  
 • Antall lærlinger:
  5
 • Antall servicebiler:
  44
 • Hvor lenge har dere eksistert i lokalmiljøet:
  Ca. 20 år
 • Har dere både service og prosjekt:
  Vårt hovedfokus er service, men vi har noen tverrfaglige prosjekter.
 • Nevn noen lokale kunder:
  Avinor, Oslo Kommune og Oslo Sporveier. Hennes & Mauritz har vi som kunde over hele landet og også internasjonalt.