Visste du det om avd. Sunnmøre Service

Fremover vil vi løfte frem en avdeling hver 14. dag her på bloggen. I tillegg får avdelingen selv ta styring på Caverion Norge sin intagram-konto, slik at våre medarbeidere får vist frem sin arbeidshverdag og ekspertise! Først ut er serviceavdelingen i Sunnmøre, hvor Tore Skulstad er avdelingssjef. 

Liker å feire

I serviceavdelingen på Sunnmøre legges det stor vekt på trivsel, åpenhet, samarbeid og tillit. For å øke trivselen på arbeidsplassen, gjøres det flere grep.

- Vi benytter de anledninger vi kan til å markere positive hendelser på avdelingen. Det kan være et nytt salg, bursdag, en hyggelig tilbakemelding fra en kunde, eller en Serviflex-avtale og dette markeres med kake eller lignende, forteller avdelingssjef Tore Skulstad.

For å øke engasjementet og oppmuntre folk til å komme seg ut i naturen, deltar avdelingen i prosjektet «Stikk Ut». Dette er et turopplegg hvor de fleste kommunene i Møre og Romsdal deltar og legger til rette for turmål som favner alle enten du er nybegynner eller proff. Her arrangeres det en intern konkurranse som skaper engasjement blant ansatte, både i Caverion og andre bedrifter. Andre sosiale aktiviteter er julebord, fjellturer og en aktiv velferdsklubb. Om sommeren arrangeres det grillfest, hvor medarbeidernes familier er med.

- Også er det viktig å gjøre faglige ting sammen, som å holde kurs, fagmøter og teammøter.

Gir ansvar

For å sikre suksess mener Tore særlig to ting er viktige:

- Vi må vise tillit til medarbeidere gjennom å delegere ansvar, de aller fleste tar dette ansvaret er min erfaring. Så må vi bruke de gode flerfaglige konseptene vi har. Det er noe av styrken vår. Caverion Condition Control (CCC), ServiFlex+ og energitjenestene våre, går på tvers av fag. - Her er det viktig å synliggjøre potensialet og fordelene for kunden samtidig som Caverion innfrir på leveranse med fornøyde kunder som resultat. Og fornøyde kunder tror jeg vi har mange av, sier Tore.

Vil du dele ett klokt grep du gjør, som gjør arbeidshverdagen mer effektiv?
- Jeg er flink til å delegere! Jeg stoler på medarbeiderne mine, og de har derfor stor grad av frihet.

Kan du trekke fram én utfordring dere står overfor - og hvordan dere vil løse denne?
- Bemanning er en utfordring. Det er et stramt arbeidsmarked, og mange har det bra der de er. Vi rekrutterer derfor bevisst gjennom lærlingordningen og tar inn elever på utplassering for å danne oss et bilde av gode lærling emner.

Kjappe fakta om avdelingen:

 • 3 ord som beskriver avdelingen:
  Samarbeid, engasjement og åpenhet!
 • Antall medarbeidere:
  70
 • Antall medarbeidere per fag:
  38 på elektro, inkludert lokasjoner i Sykkylven og Stranda. 7 på sikkerhet , 7 på automasjon, 5 på rør, 6 på klima/ventilasjon og 2 på Serviflex + avtalesalg.
 • Antall lærlinger:
  6
 • Antall servicebiler:
  40
 • Hvor lenge har dere eksistert i lokalmiljøet:
  Siden 1978
 • Service eller prosjekt? Vi jobber både med akutt service og serviceprosjekter. I tillegg så har vi mange spennende avtalekunder som får årlig besøk av våre teknikere. Vi er også stolte av automasjonsmiljøet vårt som jobber mye inn mot industri og næringsmiddelbedrifter, i tillegg til byggautomasjon.