Visste du det om avd. Østfold Syd Service

Hva skal til for å bygge vinnerlaget? Denne uka besøker vi Caverions avdeling i Østfold Syd. Åpenhet, trygghet og videreutdanning er viktige stikkord for å sørge for trivsel og vinnermentalitet, forteller avdelingssjef Reidar Jørgensen.

Slik skaper Reidar vinnerlaget

For å bygge et vinnerlag, må man sørge for at medarbeiderne blir sett og føler trygghet, mener avdelingssjef Reidar Jørgensen.

- Dessuten er åpenhet viktig hos oss. Vi legger vekt på å dele erfaringer og lære av hverandre. For eksempel legger vi vekt på å sørge for kompetanseoverføring fra de erfarne til de unge. Dette jobber vi aktivt med. Jeg er veldig opptatt av at vi er et lag som sammen skaper resultater, sier han.

- For å skape et vinnerlag, er det også nødvendig med etterutdanning og kompetansepåfyll. Det mener jeg vi er flinke på hos oss. Det er sjelden folk får nei hvis de kommer med et ønske om kurs eller videreutdanning. For eksempel har vi et spennende team her bestående av en erfaren medarbeider som er utdannet blikkenslager, og en ung elektriker som begge tar videreutdanning på deltid i KEM (Klima, energi og miljø i bygg). Avdelingen dekker videreutdanningen og reiseutgiftene. Når de er ferdigutdannet, vil vi ytterligere styrke klimakompetansen vår, sier han.

Østfold Syd holder til på tre lokasjoner: Halden, Sarpsborg og Fredrikstad. Avdelingssjefen er selv veteran på avdelingen, hvor han begynte som læregutt i 1974. Han tok etterutdanning på 80-tallet, og ble avdelingssjef i 1992.

Det å bli satset på og oppleve at man kan utvikle seg, er en viktig trivselsfaktor, mener Reidar. Sosiale aktiviteter skaper også trivsel og samhold i avdelingen. Om sommeren har de grillaften eller båtturer, om høsten oktoberfest og så julebord eller årsfest. Avdelingen har mange sporty medarbeidere som går på ski eller tar løpeturer sammen. Avdelingssjefen er selv litt mør i kroppen etter gjennomført Birken dagen før – hvor han gikk sammen med tre andre fra avdelingen.

Hvis han skulle overbevise noen til å søke jobb i avdelingen, ville han ha fremhevet mulighetene til å jobbe i et flerfaglig miljø, med alle tekniske fag – som vil by på varierte arbeidsoppgaver.

Hva liker du best med jobben din?
- Det å bidra med å utvikle andre, spesielt unge mennesker, er veldig givende. Vi har hatt mange ungdommer her som lærlinger, og det er utrolig gøy å se dem blomstre. Jeg synes også det er svært positivt at vi har en strategi i selskapet som klart viser oss hvilken vei vi skal gå.

Reidars beste tips til topp prestasjoner

Blant avdelingssjefens beste tips til topp prestasjoner, er å bygge opp en sterk salgskultur, med eget salgsteam og stor vekt på spisskompetanse i alle fag. Salgsmøter annenhver uke har vært et smart grep, standardiseringer av timepriser et annet. Han trekker også fram det gode samarbeidet de har med de EL og IT-tillitsvalgte i Halden og Sarpsborg.

Kan du trekke fram én utfordring dere står overfor - og hvordan dere vil løse denne?
-Det er nok at vi er delt opp i tre lokasjoner, og at dert derfor er en utfordring å få sett alle medarbeiderne godt nok. Vi som er ledere, deler derfor tiden vår på alle de tre stedene i løpet av en uke, slik at vi kan være tilstede så mye vi kan.

Hva gjør du for å øke lønnsomheten i avdelingen?
-Avdelingen vår er en lønnsom avdeling som alltid har levert i pluss. Vi legger vekt på å opprettholde volumet på Serviflex-avtalene våre, og utføre disse i henhold til kundenes forventinger. Det er dessuten viktig å levere riktig første gang, og velge leverandører som allerede er godkjent i leverandørportalen, sier Reidar, som på sine 27 år som avdelingssjef aldri har levert minustall. Han betegner seg da også er et konkurransemenneske som hater å tape!

Kjappe fakta om avdelingen:

3 ord som beskriver avdelingen:
Flerfaglighet. Åpenhet. Høy kompetanse.

Antall medarbeidere: 
100

Antall medarbeidere per fag: 
36 på elektro, 14 på svakstrøm/sikkerhet, fem på klima/automasjon, tre på IKT, tre på kjøling, tre på ventilasjon og to på rør.

Antall lærlinger: 
9

Antall servicebiler:
50

Hvor lenge har dere eksistert i lokalmiljøet: 
Siden 1972

Nevn noen lokale kunder:
Nexans, Asko, Borregaard, Statsbygg og Forsvarsbygg.