Visste du det om avd. Orkanger Service

Når man holder til i Orkdal, er go’fot teorien naturlig nok viktig for hvordan avdeling Orkanger service bygger vinnerlag og sørger for topp prestasjoner. Vi tok en telefon til servicesjef Jens Olav Wikan for å høre mer om hvordan avdelingen jobber. 

Go’fot-filosofien sitter i veggene i Orkanger-avdelingen, i Nils Arne Eggens hjemkommune, Orkdal. Her er det stor tillit til den enkelte, høyt under taket og frihet under ansvar. Avdelingen er for tiden uten avdelingssjef, og en ledergruppe bestående av Jens Olav Wikan, Jonny Bakken, Øyvind Bergsrønning og Willy Sundli har siden mars hatt ansvaret for drift og ledelse av avdelingen.

Slik skaper Jens Olav og ledergruppa vinnerlaget

- Et av de grepene vi i ledergruppa har gjort som har vist seg å fungere, er å ha teammøter med færre deltagere og mindre team. Her er takhøyden større og skuldrene lavere. Det har gjort at teammedlemmene i større grad føler seg sett og hørt, og at de har større eierskap til oppdragene, sier Jens Olav.

Sosiale tiltak er de også flinke til å finne tid til i Orkdal. I tillegg til lønningspils, julebord og sommerfester, er det ingen unnskyldning til ikke å være aktiv: Du kan delta på spinning-timene som avdelingen arrangerer, eller på en alpintur til Oppdal eller Åre. Eller bli med når avdelingen drar på tur til destinasjoner innenlands eller utenlands.

Hvis han skulle rekruttere noen til jobb i avdelingen, ville han ha fremhevet mulighetene til å jobbe i et høykompetent miljø med spennende kunder og varierte oppdrag.

- Når man ser Caverion-logoen, vet man at det er en seriøs aktør – med god kundeservice og smarte løsninger. Jeg tror også at det gode HMS-arbeidet vi gjør i Caverion generelt og i avdelingen her, er viktig for å rekruttere folk. Det er en viktig grunn til at vi blir sett på som en attraktiv arbeidsgiver.

Hva liker du best med jobben din?
- Det er nok variasjonen, og at vi jobber med alle tekniske fag. Å løse utfordringer med dyktige kolleger og samarbeide tett med kundene.

Jens Olavs beste tips til topp prestasjoner:

Å ha eierskap og gode relasjoner til kundene, er en av hovedtankene til Jens Olav og resten av ledergruppa.

- Både prosjektledere, teknikere og serviceledere som har kundekontakt og faste kunder, skal være gode Caverion-ambassadører. Kompetanseutvikling er også et viktig stikkord her, det kommer kundene til gode, sier han.

Hans eget kundeløfte er: «Sørg for å vite hva kunden ønsker/trenger og gi tilbud på løsninger ut fra dette. Utfør deretter oppdraget med etterrettelighet og bruk «skal hilse og si»-reglene. Da får vi fornøyde kunder som ser på oss som en samarbeidspartner, ikke «bare» en leverandør.»

- Vi holder jo til i kommunen som har fostret Nils Arne Eggen, så  go’fot-teorien gjelder i høyeste grad her hos oss: Vi gir folk tillit og friheten til å holde på med det de er gode på. Det skaper gode resultater, sier Jens Olav.

Han legger også vekt på at avdelingen skal være endringsvillige og i forkant.

- Vi har opplevd nedturen i oljebransjen, og sett at det er viktig å se på nye bransjer og kunder og forsøke å forutse endringene før de skjer. Det er viktig å skape seg endringsrom, mener han.

Kan du trekke fram én utfordring dere står overfor - og hvordan dere vil løse denne?
- Det er jo en utfordring at vi for tiden ikke har en avdelingssjef, men vi i ledergruppa samarbeider godt. Det er et mål å få en ny avdelingssjef på plass til høsten.

Hvordan mener du selskapet kan samarbeide bedre på tvers av avdelinger, regioner og stab?
- Jeg vil gjerne skryte litt av de samlingene som er innenfor salg både regionalt og nasjonalt, det er et godt tiltak!

Hva gjør du for å øke lønnsomheten i avdelingen? 
- Vi har en høy markedsandel på serviceavtaler i området vårt, og her skal vi fortsette å være gode. Det er også viktig å ta vare på den kompetansen vi har på industri, og videreføre den til nye generasjoner. Så skal vi i tillegg utvikle spesialfagene våre, som automasjon og sikkerhet. Vi har ansatt både en ny automasjonsingeniør og en låsesmed på sikkerhet, og får konkurransefortrinn når vi kan tilby flere tjenester.

Kjappe fakta om avdelingen:

3 ord som beskriver avdelingen:
Kvalitet. Kompetanse. Servicevennlighet.

Antall medarbeidere: 
63

Antall medarbeidere per fag: 
31 personer på elektro, ni på varme og sanitær, fem på automasjon, seks på klima/ventilasjon, fem på sikkerhet og tre på kjøling.

Antall lærlinger:
2

Hvor lenge har dere eksistert i lokalmiljøet: 
Siden begynnelsen av 90-tallet