Visste du det om avd. Nordmøre & Romsdal Service

Hvordan bygge vinnerlag og sikre topp prestasjoner på alle nivåer? Nå har vi snakket med avdelingssjef Leif Ole Fredriksen i Nordmøre og Romsdal. Det er spesielt én ting han mener vil gi god lønnsomhet.

Det er knappe ni måneder siden Leif Ole Fredriksen startet som avdelingssjef i Nordmøre og Romsdal, men det tok ikke lang tid før han fant ut hva han mener gir gode økonomiske resultater for avdelingen.

- Folk må ha lyst til å gå på jobb, så kommer resten av seg selv. Det er jeg som leder som er ansvarlig for å legge til rette for at medarbeiderne trives i jobben sin, sier Leif Ole.

Slik skaper Leif Ole Vinnerlaget

Avdelingssjefen er klar på at gjennom å investere i medarbeideres faglig utvikling, sette klare forventinger og mål, og vise åpenhet ved å dele informasjon, så skaper du et godt arbeidsmiljø.

- Men de som fortjener mye av æren for det gode arbeidsmiljøet vi har på avdelingen vår er faktisk velferdsklubben. De har i over 20 år arrangert julebord, lokale turer, grilling, og utenlandsturer, forteller Leif Ole entusiastisk.

Selve styret for velferdsklubben er rullerende, og alle sitter to år av gangen.

Leif Ole sine beste tips for topp prestasjoner

- For å sikre topp prestasjon må vi ha gode medarbeidere, og det får vi gjennom faglig utvikling. Vi satser som strategien sier på vekstfagene, og har f.eks. kurset opp fagansvarlig og to teknikere i rør på sprinkler, sier Leif Ole.

Investeringen har allerede gitt avkastning, i form av mer arbeid på rammeavtalen med Kristiansund kommune.

Et annet viktig grep Leif Ole tar for å sikre lønnsom vekst er 100% selgere med et eget salgsbudsjett de blir målt mot.

- Selger er også med i månedlig møter med prosjektledere og fagansvarlige for å høre om eventuelle muligheter.

- I tillegg er det viktig å anerkjenne de som gjør det bra. Det har vi gjort med en intern avdelingskonkurranse på salg, hvor vi gir premier basert på antall salg og volum. sier Leif Ole.

Hva er ditt beste tips for en effektiv arbeidshverdag?
- Struktur! Det får du gjennom en god ukesplan og fjortendagersplan med hva slags møter jeg skal ha, og andre ting jeg skal igjennom. Det var et veldig godt verktøy vi lærte på lederutviklingsprogrammet, One Step Ahead.

Hva er den største utfordringen du står ovenfor, og hvordan skal du løse det?

- Det er kanskje litt kjedelig svar, for det er akkurat det samme som alle de andre avdelingene sier, men det er rekruttering av fagarbeidere.

- Løsningen er rett og slett å rekruttere lærlinger og utdanne egne fagfolk. Det fungerer veldig bra, jeg synes det er et langt bedre nivå på lærlinger nå enn f.eks. 10 år siden, sier Leif Ole.

Kjappe fakta om avdelingen:

3 ord som beskriver avdelingen:
Trivsel. Seriøsitet. Utviklingsmuligheter.

Antall medarbeidere: 
56

Antall medarbeidere per fag:
Elektro: 35, Sikkerhet: 4, Klima og automasjon: 9, Varme & sanitær: 5

Antall lærlinger: 
Elektro: 4, Rør: 1

Antall servicebiler:
34

Eksistert hvor lenge i lokalmiljø:
Siden 1975, lokalt elektrofirma som i sin tid ble oppkjøpt