Visste du det om avd. Helgeland Service

Denne uka er turen kommet til avdeling Helgeland, som består av to lokasjoner: Mo i Rana og Mosjøen. Vi møtte avdelingsleder Merete Karlsen for å snakke om lederfilosofi, HMS og hvordan man skaper vinnerlag. 

[Red.anm.: Avd. Helgeland ble delt i to avdelingeringer i 2019; Mosjøen og Mo i Rana. Merete er avdelingssjef for Mo i Rana Service]

Slik skaper de et vinnerlag

Avdeling Helgeland har de siste årene vært gjennom en stor omstillingsprosess. Merete Karlsen begynte som avdelingsleder i 2016, og har vært den som har ledet avdelingen gjennom store endringer. Nå kan avdelingen i Helgeland se fremover på lyse framtidsutsikter og fulle ordrebøker.

- Jeg må bare skryte av omstillingsjobben som er gjort. Rosen går ene og alene til medarbeiderne, både mellomledere og serviceteknikere, som har vist tillit og engasjement til den strategien som var lagt, og som har utvist vilje og evne til omstilling. Det har vært en vellykket prosess, og vi ser optimistisk på fremtiden, sier Merete.

-  Når det gjelder å bygge vinnerlag, er det videre viktig å få fram vårt helt unike arbeid med HMS, både i Caverion generelt og her på avdelingen. Jeg er veldig stolt av vår strenge HMS-praksis, det er kjernen i arbeidet vi utfører. Det handler om å hindre skader og ulykker på arbeidsplassen, samt å ta vare på indre og ytre miljø. Det handler om å være seriøse med det vi holder på med, og disiplin i forhold til god HMS er innarbeidet over mange år og er derfor blitt en del av vår kultur. Ja, jeg vil faktisk ubeskjedent påstå at Caverion er i elitedivisjon når det gjelder godt HMS-arbeid, sier Merete.

«Vær bevisst på egen kompetanse og ydmyk overfor andre sin», er Meretes lederfilosofi. For å skape vinnerlag, er det også viktig å konsentrere seg om smarte og få mål, mener hun.

- Det er viktig med mål som er konkrete og som folk enkelt kan identifiserer seg med. Og hvor folk kan løfte seg fortest mulig.

Sosiale aktiviteter er også viktige for å skape trivsel og samhold i avdelingen. Det kan være felleslunsjer, julefester og vinterturer hvor de står på ski eller kjører scooter.  De arrangerer også juleverksted for barna til medarbeiderne. Merete og mange andre av medarbeiderne kommer en halvtime tidligere på jobb for å starte dagen med en kaffe og en prat. De arrangerer også «blåturer», hvor medarbeiderne bare får beskjed om å møte opp, og det er en overraskelse hvor turen går.

- Og så har vi Caverion Challenge, som er en rebuskonkurranse hvor vinnerlaget får en stor vandrepokal - og heder og ære. Og så er vi veldig glad i fester her oppe – vi danser gjerne på bordene!

Hvis hun skulle overbevise noen til å søke jobb i avdelingen, ville hun ha lagt vekt på den høye kompetansen både i avdelingen og i konsernet. 

– Jeg vil også si at vi er gjennomgående profesjonelle på alle felt, og at vi stadig jobber med forbedringer og er i forkant. Vi er jo uimotståelige! ler hun.

Hva liker du best med jobben din?
- Jeg liker å jobbe med mennesker. Jeg liker å se at folk lykkes, og er stolt over den bedriftskulturen vi har bygget sammen her i avdelingen.

Meretes beste tips:

Merete har ledet avdelingen gjennom en omfattende omstilling. Generelt forsøker Merete å kutte ned på antall og lengden på møter, slik at det heller blir færre og mer effektive møter.

Har du flere tips til en mer effektiv arbeidshverdag?
- Ha maildisiplin! Sett gjerne av faste tidspunkt man åpner mailer, da får du struktur på arbeidsdagen. Vurder også om det er mer effektivt og bedre i en del tilfeller å snakke sammen i stedet for å sende enda en e-post, hvor du delegerer en oppgave.

Kan du trekke fram én utfordring dere står overfor - og hvordan dere vil løse denne?
Vår utfordring er at vi har vokst raskt, og vi trenger flere elektrikere. Det er jo egentlig et luksusproblem, men rekruttering er nok den største utfordringen nå.Og jeg ønsker meg spesielt flere jenter.

Hva gjør dere av aktiviteter for lokalmiljøet?
Vi kunne sikkert gjort mer, men i vår arrangerte vi en miljødag hvor vi plukket søppel rundt i et stort område rundt våre lokaler i nærmiljøet rundt og langs veiene. Det var frivillig å være med, vi serverte grillmat og kake, og medarbeiderne kunne ta med familien hvis de ville. Det ble veldig godt mottatt, både av medarbeiderne og av lokalmiljøet her. Vi fikk god presseomtale også. Så dette er en utfordring jeg gjerne sender videre til andre avdelinger!

Kjappe fakta om avdelingen:

3 ord som beskriver avdelingen:
Sterk fagekspertise. Solid HMS. Sterkt eierskap til kunden.

Antall medarbeidere:
Cirka 60

Antall medarbeidere per fag:
Hovedvekten er innen elektro og svakstrøm, 16 på VVS og 6 på automasjon.

Antall lærlinger: 
5

Antall servicebiler:
39

Hvor lenge har dere eksistert i lokalmiljøet: 
Vi har vært her i flere tiår

Nevn noen lokale kunder:
Vi er stolte over å ha rammeavtale med flere kommuner og på fylkesnivå. Ellers: Helgeland sykehus, prosessindustrien, næringskunder og private kunder.