Visste du det om avd. Harstad Service

Hva skal til for å bygge vinnerlaget? I Harstad fokuseres det på godt humør, å ta ansvar for egen jobb og ha en åpen dialog. Denne uka snakker vi med avdelingssjef i Harstad service, Bent Myhre.

Slik skaper Bent vinnerlaget

Åpenhet og god dialog er viktige stikkord i avdeling Harstad. Dessuten er det vesentlig å sørge for at medarbeiderne blir sett og trives, mener avdelingssjef Bent Myhre. 

- Vi er en avdeling som preges av godt humør og stor arbeidsglede. Vi fokuserer på å gi folk eierskap og at de skal ta ansvar for egen jobb, forteller Bent.

Sosiale aktiviteter er også viktige for å skape trivsel og samhold i avdelingen. De har teamsamlinger med FIFA-spilling, juleverksted for familier og barn, julebord og andre sammenkomster.

De jobber med å skape vinnerlag ved å fokusere på at hver enkelt tar mer eierskap i hverdagen. De har ukentlige driftsmøter og jevnlige teammøter for å bedre informasjonsflyten.

Hvis han skulle overbevise noen til å søke jobb i avdelingen, ville han ha fremhevet de spennende arbeidsoppgavene på flere fagområder og Caverion som en solid og seriøs arbeidsgiver.

- Det er et selskap som satser, og med mange gode kolleger, legger han til.

Bent har hatt stillingen som avdelingssjef siden 2007, og trives godt i rollen. Hans personlige kundeløfte er: «Lever mer enn kunden forventer, slik at han eller hun får en god kundeopplevelse.» Dette oppnår man ved å holde en tett og god dialog med kunden, mener han. Avdelingen har Forsvaret som en stor kunde, og de er derfor store på sikkerhet i Harstad. Avdelingen har også vekstfagene AV og kjøling.

Hva liker du best med jobben din?
-Jeg liker at det mange utfordringer og varierte arbeidsoppgaver. Det gode samarbeidet i avdelingen og i selskapet, gjør Caverion til et godt sted å være.

Bents beste tips til topp prestasjoner :

Å være strukturert og planlegge godt, slik at du har god oversikt over arbeidsdagen, er grep Bent bruker for å gjøre hverdagen mer effektiv.

Kan du trekke fram én utfordring dere står overfor - og hvordan dere vil løse denne?
- Det er en utfordring å sørge for at vi hele tiden beholder flerfagligheten vår. Det er ofte krevende å rekruttere dyktige fagfolk på de forskjellige områdene.Vi ønsker å bygge opp en større andel på klima, og da er det viktig å knytte til seg de rette fagfolkene. Tiltak vi gjør her er å være ute i markedet, annonsere og skape godt omdømme. Vi jobber også kontinuerlig med lærlingene våre.

Kjappe fakta om avdelingen:

3 ord som beskriver avdelingen:
Godt humør. Stor arbeidsglede. Godt arbeidsmiljø.

Antall medarbeidere:
43

Antall medarbeidere per fag:  
16 personer på elektro, 12 på varme og sanitær, fem på sikkerhet, én på klima og én på AV/IKT.

Antall lærlinger:
Tre på elektro og én på rør.

Antall servicebiler:
25

Hvor lenge har dere eksistert i lokalmiljøet:
Siden rundt 1955