Visste du det om avd. SMART Services

Esco er energi- og digitaliseringsspesialisten i Caverion. – Vi er en ung, kompetent og dynamisk gjeng som jobber på et fremtidsrettet område, forteller avdelingssjef Karl Renaas.

Slik skaper Karl vinnerlaget

SMART Services er energispesialisten i Caverion, som jobber med alt fra store energisparekontrakter (EPC) til enkeltstående drifts- og effektiviseringstiltak. De jobber også med både prosjekter og service innen automasjon. Kundene er både offentlige og private, og er spredt over hele landet. Avdelingen jobber derfor tett med de aktuelle, lokale avdelingene.

Karl Renaas har bare drøyt to måneder bak seg som avdelingssjef i Esco. Han kom fra en stilling som Senior Manager i Group Digital Services med ansvar for byggautomasjon. I de første månedene i jobben, har han ledet en mindre omorganisering hvor målet har vært en mer effektiv og slagkraftig avdeling som kan håndtere et økende antall henvendelser.

- Det er en stor etterspørsel etter tjenestene våre fra hele landet. For å bidra til at vi har kapasitet til å håndtere alle oppdragene, og å sørge for at medarbeiderne får en mer forutsigbar hverdag, har det vært viktig å gjøre noen organisatoriske endringer.  Alle har vært veldig positive til dette, sier Karl.

- Det er viktig å passe på trivselen, spesielt i en slik fase.Vi passer på å feire oss selv - både små og store seire. I tillegg til julebord, sommerfest og fredagslotteri, pleier avdelingen å ha turer i fjellet eller i marka, hvor vi får tid til å prate og være sammen, forteller avdelingssjefen.

Hvis han skulle overbevise noen til å søke jobb i avdelingen, ville han ha fremhevet mulighetene til å jobbe i et ungt og dynamisk miljø med sterkt, digitalt fokus.

- Jeg ville også lagt vekt på at Caverion er et solid firma som jobber svært seriøst med HMS, og hvor trivselen og tryggheten er høy blant medarbeiderne.

Hva liker du best med jobben din?
- Jeg liker å jobbe med mennesker - å utfordre medarbeiderne og se dem blomstre!

Karls beste tips til topp prestasjoner

I SMART Services er det, og har alltid vært, avgjørende å bruke standardisering, mener Karl.

- For at vi skal kunne levere og drifte 700-800 tilknyttede bygg via Remote Center, er det helt avgjørende at vi leverer standardiserte løsninger og følger standardiserte prosesser.  Her er det også viktig å dele kunnskapen i konsernet, for eksempel i fagforaene, slik at vi kan lære av hverandre, mener han.

Kan du trekke fram én utfordring dere står overfor - og hvordan dere vil løse denne?
- For tiden har vi en svært stor pågang fra andre avdelinger, både når det gjelder energisparing, Remote Center-tjenester og CCC (Caverion Condition Control). Vi har løst dette ved delvis å omorganisere, og delvis å ansette flere medarbeidere. Vi er på hugget, og er for tiden i en prosess der vi skal ansette flere nye medarbeidere på prosjektsiden.

Kjappe fakta om avdelingen:

 • 3 ord som beskriver avdelingen:
  Dynamisk. Fremtidsrettet. Kompetent.
 • Antall medarbeidere:
  23
 • Antall medarbeidere per fag:  
  5 energiingeniører, 10 på automasjon, 4 på Remote Center, 2 på utvikling og 2 på administrasjon/HMS.
 • Antall lærlinger:
  Ingen lærlinger, men én trainee.
 • Antall servicebiler: 
  1
 • Hvor lenge har dere eksistert i lokalmiljøet:
  SMART Services  ble kjøpt opp av Caverion i 2015, og holder til på Lierskogen utenfor Drammen. SMART Services gjør oppdrag over hele landet, i samarbeid med de lokale avdelingene.
 • Nevn noen kunder:
  EPC-prosjektet for Stryn kommune, EPC-prosjekter for Fram Eiendom i Oslo og samarbeidet vårt med Rema 1000 over hele landet.