Visste du det om avd. Bodø Prosjekt

Caverion har 50 avdelinger rundt om i Norge, og vi vil gjerne fortelle om alt det spennende som skjer i avdelingene våre. Denne uka tok vi en telefon til avdelingsleder i Prosjekt Bodø, Sture Karlsen. Teamfølelse og trivsel er viktige stikkord i avdelingen.

Godt samarbeid skaper vinnerlag

Skal man bygge et vinnerlag, er det viktig å være tilstede for sine medarbeidere, mener Sture Karlsen.

- Jeg har som mål å være en synlig leder som er tilstede og ute på prosjekter så langt det lar seg gjøre. Jeg prøver så godt jeg kan å se den enkelte medarbeider, og høre hva folk har å si. Gode og konstruktive tilbakemeldinger er også en prioritet, sier han.

På avdelingen jobber de aktivt med å skape et godt samarbeid og teamfølelse.

- Vi er avhengige av å jobbe sammen for å nå målene våre. Denne holdningen tar vi med gjennom hele prosjektet, helt fra oppstartsmøtet. Dessuten er kompetanseutvikling svært viktig, for eksempel det å delta på fagmesser. Det bidrar til å skape vinnerlag, sier han.

Sosiale aktiviteter skaper samhold, og i Bodø står spill og sportsaktiviteter høyt i kurs. Aktivitetene arrangeres med kolleger i serviceavdelingen, og det er et tett samarbeid mellom de to avdelingene.

- Ellers feirer vi gjerne oss selv i løpet av prosjektperioden, med kake eller middag på byen. Det er viktig å feire både små og større milepæler – det skaper teamånd og gjør at vi kjenner på at vi har felles mål, mener han.

Hvis han skulle overbevise noen til å søke jobb i avdelingen, ville han ha lagt vekt på at Caverion er en svært seriøs bedrift hvor det legges stor vekt på trygghet, trivsel, et godt arbeidsmiljø og hvor det er store muligheter for faglig utvikling.

- Det sterke HMS-fokuset er et annet viktig argument. Vi har ikke hatt noen skader i prosjektavdelingen i 2018, forteller han.

Hva liker du best med jobben din?
Å lykkes med de målene vi har satt sammen, er kjempegøy!

Kan du trekke fram én utfordring dere står overfor - og hvordan dere vil løse denne?
Rekruttering av fagarbeidere er en utfordring. Vi er spesielt på jakt etter rørleggere. Vi trenger å øke kunnskapen om merkevaren vår. Jeg håper at det skal kunne gjøre at potensielle nye medarbeidere får øynene opp for oss.

Hva gjør dere av aktiviteter for lokalmiljøet?
Vi har tradisjon for å ta inn lærlinger, og har et tett samarbeid om utplassering av elever fra de videregående skolene i distriktet. Det gir oss et godt grunnlag når vi skal velge lærlinger. Vi har også arrangert søppelrydningsdager i området, i samarbeid med Bodø service.

Kjappe fakta om avdelingen:

 • 3 ord som beskriver avdelingen:
  Kompetanse. Trivsel. Teamwork.
 • Antall medarbeidere:
  41

  Antall medarbeidere per fag:  
  17 personer på elektro, fem på rør, syv på ventilasjon og fire i stab.
 • Antall lærlinger: 
  8
 • Hvor lenge har dere eksistert i lokalmiljøet: 
  I over 40 år
 • Nevn noen lokale prosjektkunder:
  Bodø Rådhus, Kulturhuset i Bodø og Coops kjøpesenter i Bodø.