Visste du det om avd. Bergen Prosjekt

- Å være en del av en stor bedrift med rutiner, prosesser og systemer har mange fordeler, forteller Morten, avdelingssjef i Bergen Prosjekt.

Han mener det er viktig med tilgang til rutiner, og bygge forståelse for hvorfor de må følges.

- Kvalitetsportalen er veldig bra. I vår avdeling har vi nå laget en sjekkliste og oppfølgingsverktøy i Excel med linker inn til de ulike rutinene i kvalitetsportalen. Da er det enda enklere for medarbeiderne å finne og følge de riktige rutinene, sier Morten.

Kommunikasjon kan bedre lønnsomhet

Et annet forbedringspunkt han har funnet som han mener påvirker lønnsomheten er kommunikasjon.

- Det er lang vei fra meg som avdelingssjef til fagarbeidere og lærlinger ute på byggeplassen. For å sikre informasjon og kommunikasjonsflyt i avdelingen kommer jeg til å ha fokus på å dele informasjon i form av et informasjonsbrev som sendes ut hver måned, reise mer ut på byggeplassene og sette opp egne møter med BASene.

- I tillegg må vi snakke om viktigheten av å drive butikk. Vi taper mye på prosjekt på mangelfull kontraktforståelse – det å varsle endringer er viktig. Vi må kreve det vi har rett på å få betalt. Dette går på kompetanseheving innen kontraktsforståelse og juss, og henger sammen med rutiner som ikke blir fulgt.Knallgode fagarbeidere – ny start med Prosjekt Norge

Med alle prosjektavdelingene i én region er det en ny start for Prosjekt Norge.

- Vi har knallgode medarbeidere, og med alle prosjektavdelingene samlet blir samarbeidet enda bedre. Nå ligger alt til rette for suksess, sier Morten.

Om Morten skulle overtale noen om å begynne i sin avdeling hadde han sagt at du får et enormt utviklingspotensiale og muligheten til å være med å utvikle og skape noe. Du kommer også inn i et miljø med høy trivsel og hyggelige mennesker.

Selv liker Morten best å være med å utvikle prosjekter og mennesker.

Kjappe fakta

3 ord som beskriver avdelingen:
Høy kompetanse, godt miljø og endringsvillige

Antall medarbeidere:
90 (prosjekt, bolig og infrastruktur)

Antall medarbeidere pr. fag: 
18 administrative, 33 elektro + 7 lærlinger, 18 rør + 2 lærlinger (bolig; 9 montører, infrastruktur; 12 montører)

Antall lærlinger:
9

Eksistert hvor lenge i lokalmiljø:
Caverion i Bergen har aner 100 år tilbake i tid, men først mot slutten av 90-tallet oppstod det første totaltekniske miljøet. YIT kom inn på 2000-tallet, som nå er blitt Caverion.