Visste du det om avd. Aust-Agder Service

Avdelingen i Arendal, Aust-Agder Service, består av 57 medarbeidere innen alle tekniske fag, serviceteknikere, prosjektledere og funksjonærer kreves det en leder som ser enkeltmenneskene.

Red.anm.: Aust-Agder Service endret navn til Agder Service 1. januar 2021, og samlet kontorstedene i Arendal, Kristiansand og Mandal i én avdeling.

Avdelingssjef Roger Fredriksen er opptatt av god trivsel blant medarbeidere for å levere gode tjenester til kundene. I praksis betyr det å bry seg, snakke med folka og ledere som er tydelig på hva de forventer og sikre utvikling i tråd med dette.

- Det viktigste er å faktisk bry seg om folk, det er ikke bare hard valuta som gjelder. Hvis en medarbeider har et høyt sykefravær, da kaller vi inn til samtale og spør hvordan det går, og om det er noe vi kan tilrettelegge med eller bistå med. Årsaken kan være forhold på hjemmebane, kronisk sykdom, trivsel etc. Du må uansett sette deg ned og snakke med folk for å komme til bunns i problemet, forteller Roger.

Roger er klar på at ledere må være tydelig på hva de forventer.   

- Gjennom målsamtaler og salgsmøter med prosjektlederne blir vi enige om hva de må levere. Det kan være prosjektmargin, volum på salg, eller svartid på tilbud for eksempel.

Slik påvirker ordrereserven trivselen

Roger understreker at høy ordrereserve gir deg forutsigbarhet og stabilitet, men samtidig påvirker trivselen til medarbeidere.

- Folk liker å ha mye å gjøre. Ingen vil kjede seg, eller gå rundt og lure på om det er nok jobb rundt svingen. Vi ser en direkte kobling mellom ordrereserve og trivsel. Når volumet gikk ned før jul økte sykefraværet. Det gjelder å ha akkurat litt for mye, slik at oppdrag står og venter.

For å øke lønnsomheten ytterligere holder avdelingen salgsmøter hver 14. dag.

- Prosjektlederne fra alle fag er representert. I tillegg til å diskutere bid/no bid ser vi på forespørsler med bare ett fag og diskuterer hvordan vi kan selge inn flere fag. Jo flere fag, jo bedre lønnsomhet.

God kunnskap om landstrømanlegg har avdelingen, og leverte Norges første allmenne landstrømanlegg i 2018.

- Er det noen som skulle trenge bistand, stiller vi gjerne opp, understreker Roger.

Rogers beste tips for å bygge vinnerlaget

I tillegg til å vise omsorg og bry seg om folk har Roger fokus på å informere godt og ha sosialt opplegg.

- Vi gir tilbakemeldinger på godt og vondt, og kaller inn folk for en prat om de har fått en hyggelig RØH. Vi sender også ut månedlig internavis hvor vi forteller om avdelingens resultater, hvilke jobber vi har fått, litt humor, fokusområder, og informasjon generelt. På denne måten klarer vi å formidle løpende resultater, fokusområder og endringer etc. Det setter medarbeiderne pris på. Vi deltar årlig på Holmenkollstafetten, vi arrangerer sommerfest og årsfest, og vi har is hver fredag ettermiddag for de som er innom som en hyggelig avslutning på uka.

Selv er det alle utfordringene Roger liker best med sin egen arbeidshverdag.

- Jeg er en person med mye energi, og her får jeg virkelig utfordret meg med en hektisk og spennende hverdag. Den aller største gleden får jeg av at vi i felleskap lykkes med prosjekter til kundens forventninger eller bedre. Litt sånn happy wife - happy life så er det happy customers - happy company, avslutter avdelingssjefen for Aust-Agder Service.

Kjappe fakta om avdelingen:

3 ord som beskriver avdelingen: 
Godt arbeidsmiljø. Kundefokusert. Høy tverrfaglig kompetanse.

Antall medarbeidere:
57

Antall medarbeidere per fag:
Elektro 30, rør 7, ventilasjon 11, sikkerhet 5

Antall lærlinger:
Elektro 5 og 1 på rør.

Antall servicebiler:
38 stk.

Eksistert hvor lenge i lokalmiljø:
1964