Christer Lysfjord i Håndverksdata og Zenobia Haugen med Lærlingstipendet
Sigrunn Hernes,
28.06.2021
Medarbeidere

Caverion-lærling Zenobia Haugen vant lærlingstipendet 2021

Håndverksdata deler årlig ut et lærlingstipend på 25.000 kr til én lærling i Norge. De fikk inn rundt 100 nominasjoner, og til slutt stod juryen igjen med fem finalister av lærlinger innen flere fag. Det var en enstemmig jury som valgte Zenobia Haugen som vinner av årets lærlingstipend.

Hvordan føles det å vinne prisen?

-Det hadde jeg ikke sett for meg. Hadde jeg visst at Johanne(red.anm. Sørensen, lærlingansvarlig i Bodø Prosjekt) hadde sendt inn nominasjonen, så hadde jeg blitt litt små-irritert, men det hadde nok gått raskt over, ler Zenobia.

Hun synes det er koselig å få skryt, men hun synes ikke noe om å få den oppmerksomheten om seg selv, for det trenger hun ikke.

 -Det er fint å bli satt pris på, og at Caverion gjør en ekstra jobb med å ta seg tid til å skrive og sende inn nominasjonen om meg, men jeg liker ikke å få den ekstra oppmerksomheten, sier Zenobia.  

-Det blir jo et kjempestort press når en vinner det her, men en får bare gjøre det beste. Ikke stoppe å være nysgjerrig og ikke gi meg før jeg får et svar, et utfyllende svar på hvorfor en gjør det, hvorfor det er viktig, og hvorfor en velger det alternativet fremfor de andre, mener Zenobia.

Motivasjon for å fortsette lærlingarbeidet

Det er noen stolte kollegaer i Bodø som fikk delta på utdelingen av lærlingstipendet til Zenobia, deriblant Sture Karlsen som er avdelingssjef for Bodø Prosjekt.

-Det er fantastisk! Vi i Caverion i Bodø er veldig stolt og glad over at Zenobia vinner dette lærlingestipendet. Juryens begrunnelse for at akkurat hun vinner er slik vi kjenner Zenobia, en meget velfortjent seier. Dette er også en bekreftelse på at vi i Caverion Bodø jobber seriøst og godt med våre lærlinger, uttaler Sture.

Lærlingansvarlig og installatør Johanne Sørensen, som sendte inn nominasjonen, har vanskelig for å finne ord på hva hun føler nå.

-Det er en vel fortjent seier til Zenobia. Det engasjementet hun viser er viktig for faget og bransjen. Det er utrolig morsomt å ha med slike lærlinger, sier en tydelig stolt Johanne.

Zenobia Haugen og Sture Karlsen, avd.sjef i Bodø Prosjekt.

 

Gjøre en forskjell

Zenobia har tenkt å sette noe av pengene til sparing, litt til å kjøpe seg verktøy - og det første verktøyet blir en avstandsmåler/avstandslaser. Hun hadde også planlagt å bruke noe av pengene til å lansere et podcast-prosjekt.

– Jeg startet alene på dette prosjektet som en idé og tok det videre. Caverion synes ideen er så god at de vil støtte det, og har tilbydd seg å hjelpe meg, forteller Zenobia.

Podcasten skal handle om seksuell trakassering i først og fremst byggebransjen, men hun håper at den når ut til andre mannsdominerte bransjer også, for å skape en bevisstgjøring av hva det er og hva det gjør med folk. Hun forteller at målet er å nå hele landet, og ikke bare lokalt og internt. Hun ønsker at vi alle kan bidra til å gjøre en forskjell. 

– Jeg ønsker ikke at folk skal grue seg til å dra på jobb – når man gleder seg til å dra på jobb gjør man best arbeid, mener Zenobia. 

-Det er selvsagt kvinner som opplever seksuell trakassering mest, men det finnes også menn som opplever dette og jeg vil prøve å finne de som har lyst til å dele sine historier med meg, sier Zenobia.

Oppfordring fra Zenobia til alle

Hun er engasjert og interessert i faget sitt, og benytter enhver anledning hun får til å skryte av yrket sitt. Målet hennes er å få flere kvinner inn i Caverion og få de til å trives.

–Vi har det er kjempeartig på jobb sammen. Så min oppfordring er at de unge ikke må være redde for å ta litt mer plass gjennom å stille spørsmål til de får svar. De må ta initiativ og spørre om hvorfor en gjør det slik i stedet for slik, og hvorfor den måten å gjøre det på, er bedre enn de andre måtene å gjøre det på. Det er da man lærer best, mener Zenobia. 

Juryens begrunnelse:

I juryens begrunnelse la de vekt på følgende, ifølge Trond Morten Røst fra Nelfo:

  • Å være motivert og være frempå og dyktig.
  • En lærling som har entusiasme for faget og tar det på alvor.
  • Faglig nysgjerrighet og orden er særlig viktig hos gode lærlinger.
  • Interesse for faget sitt, og et ønske om å skape noe.
  • Hvordan lærlingen viser engasjement og opptrer for bedriften er viktig.
  • Særlig lærevillig, og som hele tiden ønske å få ny kunnskap om håndtverket sitt.
  • Og punktlig og ærlig som viser interesse for faget sitt.

I nominasjonsteksten stod det følgende:

"Ingenting går forbi Zenobia, hun vil forstå alt! Hun spør om alt hun lurer på, gir tilbakemelding på alt hun har lært og logger samvittighetsfullt all jobben hun gjør, slik at hun kan forbedre seg. Her er det ingen klaging, kun pågangsmot og iver etter å lære.”

“Zenobia tar også godt vare på de rundt seg. Hun følger opp lærlinger som har kommet kortere enn seg selv i løpet, veileder og tar ansvar for at jobben blir godt gjort.»