Til venstre fra siste YIT-lekene i 2009,  og prisutdeling sammen med Knut Gaaserud.
Sigrunn Hernes,
15.12.2021
Medarbeidere

Bente Sandal fikk til mye på 12 år i Caverion

Bente startet i YIT som vi het den gang, like etter at finanskrisen hadde slått til. Økonomien var god og selskapet bare preg av å få gjøre sine ting uten større involvering av konsernledelsen i Finland.

- Det har skjedd utrolig mye siden jeg begynte. Vi hadde mye frihet i forhold til hvordan vi drev butikken så lenge vi leverte gode resultater. Men etter finanskrisen i 2008, som rammet oss i 2009/2010, så merket vi det og friheten ble mistet. Jeg har hatt fire ledere i perioden som har hver sin lederstil, men jeg har fått veldig stor frihet til å jobbe under alle disse fire; Arne Malonæs, Trygve Thøgersen, Anders Bredesen og Knut Gaaserud.

Trainee-programmet

Caverion trengte flere med annen og høyere utdannelse, og da lanserte Bente ideen om å sette opp et trainee-program for å få inn folk som har annen bakgrunn og kompetanse enn det vi hadde.

- Jeg er veldig stolt av å ha fått til dette. Ikke alle var like positive når vi lanserte ideen, men Trygve Thøgersen ga klarsignal til å sette i gang. Det ble et veldig vellykket program som også påvirket positivt på de andre mer erfarne og flinke folka vi hadde.

- Vi må fortsette å ta inn folk som har annen bakgrunn, annen kompetanse enn det vi har i dag, for det gjør Caverion godt. Det er viktig med mangfold og få inn andre kulturer, sier Bente.

Endret samarbeidsklimaet mellom tillitsvalgte og ledelsen

En av de tingene som Bente ville forbedre da hun startet, var å endre samarbeidskulturen mellom ledelsen og tillitsvalgte. Dagens samarbeidsklima er ikke sammenlignbart med da hun startet. Den gangen var det på en måte de tillitsvalgte mot ledelsen; tillitsvalgte stilte ledelsen til veggs, og ledelsen involverte i liten grad de tillitsvalgte.

- Vi var flere som bidro til å få endret dette, både Thøgersen og Gaaserud. Fra Atle Mørch Sjølie, som hadde mye erfaring fra tillitsverv selv, fikk jeg litt bakgrunnshistorie og råd. Å få både ledelsen og tillitsvalgte til å samarbeide handler like mye om at ledelsen involverer, og at de tar de diskusjonene, forteller Bente.

Den gangen hadde de tillitsmann-konferanser, og det var tillitsvalgte som la opp innholdet og styrte alt, der ledelsen ble invitert inn uten å vite hva som var agendaen før de faktisk kom til konferansen. Ledelsen opplevde at de ble stilt til veggs da spørsmålene på konferansen kom fra de tillitsvalgte, og det var ikke noe samarbeid i den forstand.

- Den gang var det Lars Mjøen som var sentralt tillitsvalgt, og jeg snakket med han om hvordan vi kunne endre dette. Vi ble enige om å endre Tillitsmann-konferansen til Samarbeidskonferansen. I dag så er det samarbeid før konferansen og vi spiller mye mer på lag, forteller Bente.

Bygde et solid team

Det er flere ansettelser som Bente har gjort inn i sin avdeling, som består av flere mindre enheter; lønn, HMS og HR. Men da hun startet var allerede Atle Mørch Sjølie på laget, som startet som håndtlanger som ble elektriker med flere tillitsverv, før han ble ansatt i stab for å jobbe med utviklingsprogrammer.

- Å ha Atle Mørch Sjølie på laget har vært avgjørende for utviklingen av folka i selskapet. Den gang het Caverion Campus YIT-skolen, noe som jeg syntes var et traust navn. Det døpte vi om til YIT Academy. Vi fikk satt opp slik at en kunne ta kurs, få sertifiseringene en trengte, diplomer og det var ikke enkelt å få dette godkjent økonomisk. Men Atle har vært og er en bauta for jobben han gjør i Caverion, forteller Bente.

- Og jeg var utrolig heldig med å få inn Morten Dolvik, med sin arbeidsrettskompetanse og forretningsforståelse. Og Ann Mari Kalvø Rogne på lønnsavdelingen. Jobben hun påtok seg med nytt lønnssystem – vi hadde nok ikke klart å gjennomføre det uten henne. Jeg vil påstå at vi har den beste lønningssjefen i markedet – for hun får til det meste, sier Bente.

- Med Neda sin personlighet og kultur, kom det noe nytt inn i selskapet. Og jobben hun har gjort for selskapet er jeg bare imponert over.

- Det er godt å overlevere en slik avdeling til arvtager.

Avsluttet med One Step Ahead - lederutviklingsprogrammet

- Jeg har vært heldig som fikk lov til å trappe ned arbeidstiden. De siste par årene har jeg jobbet 60%, og det er en fin måte å trappe ned og få en bedre overgang til å nyte pensjonistlivet. Det kan være brutalt å slutte tvert av, så dette anbefaler jeg andre. Også var jeg så heldig å få jobbe med og utvikle lederprogrammet One Step Ahead, for det var ikke gitt at jeg skulle få jobbe med en så flott oppgave. Det synes jeg var veldig gøy, å få utvikle det sammen med leverandørene våre og lederne, forteller Bente.

Et fint arbeidsmiljø i Caverion

- I Caverion er det et fint arbeidsmiljø, vi er en veldig seriøs bedrift, og jeg vil påstå at vi har en god ledelse som ønsker å ta vare på medarbeidere, også er det mulig å gjøre karriere der for de som har lyst. Og sikkerhet, selv om det kan være et farlig yrke, så tar vi sikkerhet og medarbeidere på alvor.

- Jeg har aldri angret på at jeg begynte i Caverion. Til tider frustrerende, selvfølgelig, men aldri tenkt på å slutte. Jeg har fått utfordrende oppgaver og veldig mye støtte så jeg er veldig takknemlig, og ikke minst på hvordan jeg fikk avslutte. Covid hjalp jo også på å venne seg til å være hjemme, for jeg er nok et sosialt dyr, for jeg trives godt på kontoret med kollegaer, sier Bente.

Pensjonistlivet i full gang

Bente er ei aktiv dame som liker å ha noe å gjøre, men øver seg på å slappe litt mer av. Så hun har nå fått til å starte dagen rolig, ved å få en kopp kaffe, en kjeks og en trantablett på sengen av mannen Arne, som fortsatt er i jobb. Så er det to styreverv som hun holder på med, og endelig fikk hun tid til å være meddommer i tingretten.

- Jeg har et godt pensjonistliv, jeg bader i sjøen hver dag mellom mars og oktober, og løper så ofte jeg kan. Jeg ønsker Caverion lykke til, og jeg vil følge med på utviklingen, forsikrer Bente oss om.