Er du vår nye Talent Acquisition Partner?

Om stillingen
Title:
Er du vår nye Talent Acquisition Partner?
Søknadsfrist:
06.06.2022
Heltid/deltid:
Heltid
Stillingstype:
Fast ansettelse
Selskap:
Caverion Norge AS
Fylke:
Oslo

Caverion er i sterk vekst og vi trenger å rekruttere flere hundre nye medarbeidere i årene som kommer. Vi er på jakt etter ingeniører, prosjektledere, fagarbeidere og lærlinger innen tekniske fag.

Som Talent Acquisition Partner hos oss, vil du få en svært sentral rolle i arbeidet med å utvikle og implementere en rekrutteringsstrategi som støtter avdelingenes behov, samt bidra aktivt i arbeidet med å utvikle vårt employer brand. Du vil bli et midtpunkt i selskapet vårt og ha bred kontakt med ledere, HR Business Partnere og MarCom, i tillegg til jobbsøkere og kandidater i rekrutteringsprosesser. Du vil også få en viktig rolle med å utvikle gode relasjoner til eksterne samarbeidspartnere innen rekruttering og bemanning.

Som Talent Acquisition Partner vil du bli en viktig støttespiller for våre ledere i det daglige og vil sikre god kvalitet i våre prosesser. Du trives med en kombinasjon av strategiske og operative arbeidsoppgaver, evner å prioritere i en hektisk hverdag og bidrar med høy servicegrad og struktur.

HR-avdelingen i Caverion Norge består av totalt åtte dyktige medarbeidere som leverer operative og strategiske tiltak og løsninger som bidrar til utvikling av selskapets forretningsområder. Nå styrker vi oss ytterligere, og oppretter en ny rolle som Talent Acquisition Partner som vil være viktig for Caverions videre vekst. Vi garanterer deg varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, kollegaer som vil deg vel, gode personlige og faglige utviklingsmuligheter og et trygt og positivt arbeidsmiljø i et bærekraftig og fremtidsrettet selskap. I og med at rollen er ny har du muligheten til å påvirke og forme den til din egen.

Stillingen rapporterer til HR-sjef. Kontorsted for stillingen er Oslo, noe reisevirksomhet må påregnes.

Søknadsfrist: 6. juni 2022.

Noe av det du vil jobbe med:

 • videreutvikle og profesjonalisere selskapets overordnede rekrutteringsstrategi
 • tilrettelegge og sikre kvalitet i rekrutteringsprosessen fra start til slutt
 • støtte og rådgi rekrutterende ledere og HR aktivt i rekrutteringsprosesser, herunder kartlegge kompetansebehov, utarbeide stillingsannonser, identifisere og velge ut kandidater
 • gjennomføre intervjuer og arbeidspsykologiske tester for stillinger på prosjektleder- og ledernivå
 • koordinering av- og deltakelse i arbeid med bedriftspresentasjoner, karrieredager og andre aktiviteter
 • i tett samarbeid med MarCom og resten av HR-organisasjonen, utvikle og styrke Caverions employer brand
 • utvikle og sikre gode relasjoner til eksterne rekrutteringspartnere
 • delta i konsernprosjekter innen rekruttering, employer branding og talent management

Vi ser for oss at du:

 • har relevant HR-faglig utdanning på bachelor- eller masternivå
 • har god kunnskap om rekrutteringsfaget, og erfaring med rekruttering til ulike stillinger og nivåer, gjerne i en større organisasjon
 • har god teknisk IT-forståelse samt god kunnskap i Excel og Powerpoint
 • har god kjennskap til digitale verktøy brukt i rekruttering, som sosiale medie-plattformer, rekrutteringssystem (vi bruker Reachmee) etc.
 • har erfaring med bruk av arbeidspsykologiske testverktøy
 • kommuniserer godt både på norsk og engelsk
 • tar selvstendig ansvar for leveranser tilhørende ditt område og foreslår gode løsninger tilpasset organisasjonen
 • tenker helhetlig, evner å prioritere og jobber systematisk
 • er trygg, tillitsskapende og samhandler godt med andre

Caverions medarbeidergaranti
Som medarbeider i Caverion får du:

 • mulighet til å utvikle deg faglig og personlig i et flerfaglig miljø
 • mulighet til å trives i et positivt arbeidsmiljø hvor medarbeidertilfredsheten jevnlig blir målt gjennom vår medarbeiderundersøkelse
 • jobbe trygt i bransjens beste system innen Helse, Miljø og Sikkerhet
 • pensjons- og forsikringsordninger som gir trygghet for deg og din familie
 • arbeide i en bedrift som vektlegger ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard
 • være en viktig bidragsyter i våre leveranser

God balanse mellom jobb og fritid
Caverion er en pådriver for mangfold og likestilling i bygg- og anleggsbransjen, se video om vårt likestillingsarbeid: Kvinner i Caverion. For å bidra til likestilling og god balanse mellom jobb og fritid har Caverion flere fordeler for begge kjønn. Vi har blant annet full lønn utover lovens minstebetaling ved foreldrepermisjon og utbetaling av foreldrepermisjon direkte fra selskapet. Vi er også en IA-bedrift og tilrettelegger gjerne om du har spesielle behov.

Livene våre formes av alt det vi bygger rundt oss. Ved å skape smarte og bærekraftige bygg og byer, sikrer vi produktivitet og trivsel for mennesker, der de jobber, lever og reiser. Vi har kompetanse gjennom hele livssyklusen til bygg, industri og infrastruktur. Vi leverer alltid høyeste kvalitet, om vi bygger nytt, rehabiliterer, utfører serviceoppdrag eller drifter eksisterende bygg. Vi er fagfolk som bruker vår kunnskap til å forbedre sykehus, barnehager, skoler, butikker, restauranter, boliger, jernbane, flyplasser og kontorbygg. Totalt har vi over 2 400 fagfolk fordelt på 50 steder i Norge, fra Mandal i sør til Tromsø i nord. Caverion Norge sin omsetning i 2020 var på 3,4 milliarder. Caverion er børsnotert på Nasdaq Helsinki, og har tilstedeværelse 11 land i Europa. Caverion – Building Performance